Objektiv karaktersetting

Karakterene skal gjenspeile elevenes faktiske kunnskap og kompetanse innenfor hvert enkelt fag. Da er det viktig at karaktersettingen gjøres på et mest mulig objektiv og lik måte over hele landet.

Aftenposten kunne idag melde at flere politikere mener innsats bør telle med i karaktergivningen. Dette mener vi i Fremskrittspartiet blir feil. For hva er egentlig god innsats? Det er vanskelig å utforme nasjonale retningslinjer for hvilke indikatorer som skal inngå i en slik skjønnsmessig og subjektiv vurdering av den enkelte elevs innsats. Dermed vil en få en situasjon hvor praksisen vil variere og grunnlaget for karaktersettingen være ulik for elevene.

Samtidig er det viktig med elevenes ansvar for egen læring. Vi lærer alle på ulike måter, det være seg å aktivisere seg gjennom debatter i timen, følge med på undervisningen, studiegrupper ved siden av eller å lese på egenhånd. Det viktigste er dermed ikke hvor "synlig aktiv eller innsats" eleven har i timen, men at en faktisk tilegner seg stoffet.

Videre er dette viktig i en fremtidig jobbsøkingsprosess. En arbeidsgiver er interessert i at arbeidstakeren faktisk kan faget sitt. Tenk en situasjon hvor en elev egentlig er dårlig i matte, men har god innsats i faget kan læreren velge å gi eleven en 5er "på grunn av at er jo engasjert i timen". Dersom denne eleves egentlige kunnskap i faget egentlig står til en 2er blir dette å lure en eventuell arbeidsgiver/studiested for høyere utdanning da det viktigste her er at en faktisk kan den kunnskapen en skal kunne i faget. Det nytter ikke å studere til ingeniør med dårlige mattekunnskaper fordi en hadde "god muntlig innsats" i mattetimene.

Vi i Fremskrittspartiet er opptatt av at elevene skal bli vurdert på likt grunnlag. Karakterene skal settes slik at de gjenspeiler ens faktiske kunnskap og kompetanse i det aktuelle faget. å åpne for en subjektiv vurdering av hver enkelt elevs "innsats", som det sikkert er uenighet mellom lærerne om hva er, er feil vei å gå.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.