*Nettavisen* Nyheter.

Opprettelse av et skoleombud

KrF la i dag frem forslag om innføring av mobbeombud i alle landets fylker. Jeg er glad for at KrF også er med i kampen mot mobbing, men jeg skulle ønske vi kunne få til et bredere forslag.

Kampen mot mobbing er viktig. Forebygging og bekjempelse av mobbing redder ikke bare mobbeofrene, men kan også få mobberen på rett kjøl, og forebygge en kriminell løpebane for mobberen. Uten mobbing får vi også et bedre læringsmiljø, og vi demmer opp for mobbing og trakassering i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig.

Mye av dagens problem er at foreldre som opplever at deres barn blir mobbet synes det er vanskelig å ta tak i situasjonen. Mange vet ikke hvilke rettigheter de har, og vegrer seg for å ta kontakt med skolen på grunn av redsel for sanksjoner og konsekvenser overfor barnet. Derfor trenger vi en offentlig instans, gjerne en ombudsfunksjon, hvor foreldre kan henvende seg og få juridisk bistand i slike saker.

Opplæringsloven er elevenes arbeidsmiljølov og mange opplever dessverre stadig store og alvorlige brudd på denne, uten at det får konsekvenser for de som bryter den. FrP ønsker ikke opprette flere offentlige organer og byråkratiske ordninger for "syns skyld", men ønsker et ombud med sanksjonsmuligheter som skal sikre ivaretakelse av hele opplæringsloven, da også § 9a - elevenes psykososiale miljø.

Vi håper KrF ser nødvendigheten av at et slikt organ må kjempe for ivaretakelse av hele denne viktige loven, og under behandlingen av saken stemmer for FrPs forslag om et skoleombud.

Annonsebilag