Puss opp skolene!

Daglig må norske elever gå på skoler de blir syke av. Tall fra Barneombudet viser at 40 % av skolebyggene i Norge bryter Opplæringslova § 9a om elevenes arbeidsmiljø.

Dette er alvorlig. Hvordan skolebyggene ser ut forteller også elevene noe om hvordan samfunnet ser på skolen. Er skolen en rønne kan vi ikke forvente at elevene tar den på alvor. Vi i Fremskrittspartiet mener at en god skole er noe av det viktigste vi kan investere i. Derfor er det å pusse opp skolebyggene ett av våre ti punkter for en bedre skole.

Behovet for vedlikehold av norske skolebygg i kommunene beløper seg ifølge KS til 65 mrd. kroner. Før sommeren ba FrP regjeringen legge frem en plan for Stortinget for hvordan vedlikeholdsetterslepet i offentlig sektor kan hentes inn. Forslaget skal behandles i høst, og vi har store forventninger!

En undersøkelse Utdanningsforbundet og Norges Astma og Allergiforbund gjorde i fjor, viser at 30 prosent av de ansatte i skoler og barnehager plages av dårlig inneklima og at 20 prosent har helseplager som tretthet og hodepine hver eneste uke.

Tilsvarende undersøkelser for hvordan barna rammes, finnes dessverre ikke. Men vi vet at barns luftveier er langt mer sårbare enn voksnes. For bedre å kunne ivareta elevene, ønsker FrP å overføre kontrollen med arbeidsmiljøet deres til Arbeidstilsynet.

Vi vet at det er bred politisk enighet om å ruste opp skolebygg. Nå er det på tide å trykke på gassen. Som en del av tiltakspakken mot finanskrisen, satte de rødgrønne av 15 mrd til skolebyggopprustning i 2009. Det monner ikke. For med regjeringens tempo, vil dagens førsteklassinger stå i sykehjemskø før det er orden på skolene.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.