RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Mette Hanekamhaug

Realfagene i glemmeboken?

Realfagene har vært en av bærebjelkene i oppbyggingen av det norske samfunnet. Bjelken er nå i ferd med å svikte og det kreves en radikal satsing for å holde den oppe.

 

Realfagene har alltid hatt stor betydning for oppbyggingen av norsk økonomi og velstand. Fra vikingtiden, hvor realfagskunnskap gav grunnlaget for byggingen av vikingeskipene og frem til vår tid går det en linje. Realfagskunnskapene har bidratt til å legge grunnlag for verftsindustrien og handelsflåten, prosessindustrien, havbruksnæringen og IKT-sektoren. Uten realfag ingen velstand, ingen velferd.

 

Vi må ta innover oss at oljeinntektene vil falle i årene fremover. Disse inntektene må erstattes dersom velferd og velstand skal kunne opprettholdes. Det er derfor bekymringsfullt at realfagene gjennom en årrekke har blitt svekket. Særlig foruroligende er det at kunnskapsnivået hos elevene som kommer ut fra grunnskole og videregående skole har blitt stadig lavere. Følgelig er det også blitt svært få primærsøkere til mange av realfagene i høyere utdanning. Denne utviklingen må snus.

 

Fremskrittspartiet fremmet 17. juni flere forslag for å gjøre dette, blant annet å opprette en spesialisert realfagsutdanning, arbeide for å implementere teknologi og design i matematikk og estetiske fag og åpne for at ingeniørutdanningene får pedagogiske tilvalgsfag. Samtidig ønsker vi å etablere fire realfagsskoler på videregående nivå i landet slik at elever med særlig interesse og kunnskap i realfag kan velge en mer spesialisert satsing på dette tidligere.

 

Tilgang på realfagskompetanse er et av de viktigste virkemidlene vi har, både regionalt og nasjonalt for utvikling og vekst. Vår fremtidige velstand avhenger av at vi får til en kraftfull satsing på realfagene.