Regjeringen Må ta ansvar!

Hvert år har vi tusenvis av skolebarn som ikke møter opp til skolestart

. Verken lokale eller nasjonale myndigheter har oversikten over hvor mange dette gjelder, hvorfor de ikke møter og hvor de nå befinner seg. Det eksakte tallet er det ingen som kjenner til. Det finnes nemlig ingen kontrollrutiner eller registreringssystemer for dette.

Human Rights Service publiserte i 2009 en rapport om dette, De glemte barna, hvor de etterlyste at nasjonale myndigheter tok ansvar for å følge opp. Ingenting skjedde - verken da eller nå.

For to uker siden sendte jeg et skriftlig spørsmål til kunnskapsministeren om hvordan nasjonale myndigheter følger opp dette. Svaret vitnet om en total ansvarsfraskrivelse da responsen var at dette var et problem kommunene måtte ta tak i. Men tallene øker, og bare i Oslo kommune ser det ut til at det har vært en økning på hele 878% de siste 9 årene på antall barn som ikke møter til skolestart.

Alle barn i Norge har rett til en 10-årig grunnskole, og til denne retten er det også tilknyttet en opplæringsplikt. Det innebærer at alle foresatte har en plikt til å påse at barn får den nødvendige grunnskoleopplæringen i tråd med opplæringsloven. Oppfylles ikke denne kan de i følge nasjonal lovgivning straffeforfølges, og formelig foreligger det et nasjonalt ansvar for at denne retten blir opprettholdt.

Slik har vi altså en situasjon hvor flere tusen barn går glipp av sin grunnopplæring. En situasjon hvor lokale myndigheter ikke følger opp disse barna, og en situasjon hvor nasjonale myndigheter fraskriver seg alt ansvar.

Vi må få i stand en nasjonal oversikt over hvor mange barn dette faktisk gjelder, hvor disse befinner seg og hvorfor de ikke er registrert i grunnskoleopplæringen. Dette er helt avgjørende for barnas fremtid, og regjeringen kan ikke stille seg på sidelinjen, trekke på skuldrene, børste usynlig støv fra håndflatene og si "det er kommunens ansvar - ikke vårt!"

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag