Gå til sidens hovedinnhold

Styrk norskundervisningen!

Tusenvis av forventningsfulle, ivrige og lærelystne 6-åringer rundt om i landet har nå inntatt skolebenken for første gang. Dessverre vil hele en av fem av de komme ut av skolesystemet 13 år senere med så dårlige lese- og skrivekunnskaper at de ikke er i stand til å fungere tilfredsstillende i næringslivet.

Norske elevers skrive- og lesekunnskaper er oppsiktsvekkende lave, og at hele 20% av den norske elevmassen ikke kan lese og skrive skikkelig er skremmende. Dette viser behovet for bedre kvalitet og flere undervisningstimer.

Når vi ser på resultatene elever oppnår i norsk virker det dessverre meningsløst at vi tvinger elevene til å lære to skriftspråk. Når elevene har problemer knyttet til å beherske et skriftsspråk blir det å bite seg selv i halen å insistere på at de skal påtvinges opplæring i et andre skriftspråk som de sannsynligvis ikke kommer til å benytte seg av senere. For det er en kjensgjerning at de fleste av oss kun benytter et skriftsspråk i hverdagen, både privat og i arbeidslivet, etter endt skolegang.

Noen ihuga nynorskentusiaster påstår at Fremskrittspartiets kamp for valgfrihet når det kommer til skriftspråkene vil svekke nynorskens posisjon i samfunnet. Men jeg tror ikke at nynorskens status akkurat blir styrket av å tvinge de som ønsker bokmål til å lære å bøye ein gut - guten - gutar - gutane.

Vi i Fremskrittspartiet vil på ingen måte fjerne nynorsk, vi ønsker simpelthen å åpne for at elevene kan velge enten bokmål eller nynorsk. At Ivar Aasen-dyrkerne tror at denne valgfriheten vil svekke det nynorske skriftspråket viser heller en manglende tro på skriftsspråkets attraktivitet enn noe annet.

Lese- og skrivekunnskapene til norske elever må styrkes, og det gjør vi gjennom bedre kvalitet i undervisningen, flere timer i grunnleggende basisfag og gjennom å gi dem muligheten til å konsentrere seg om å lære et skriftsspråk!

Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året