Gå til sidens hovedinnhold

Tidsbrukutvalget

For et år siden ble det utsatt et utvalg som skulle vurdere den totale tidsbruken i grunnskolen i dag. Det ble kalt Tidsbrukutvalget, og de overleverte i dag sin rapport til kunnskapsministeren.


http://www.skolenettet.no/templates/News.aspx?id=62567&epslanguage=NO

Utvalget pekte på at lærerne i dag må gjøre svært mange oppdager som ikke er undervisningsrelatert, og at dette tar for stor del av den totale tiden læreren har på skolen. Dette være seg arbeid med å få ro og orden i timene, administrasjon, byråkratiske arbeidsoppgaver osv. Samtidig peker de på at lærerne selv ønsker å få anledning til å bruke mer tid på sin primæroppgave; å undervise. Fremskrittspartiet har satt fokus på denne problemstillingen tidligere, nemlig at læreren i dag har alt for mange oppgaver. De skal ofte fungere både som sosialarbeider, miljøarbeider, vernepleier, sekretær, rådgiver etc. Deres hovedoppgave som kunnskapsformidler kan ende opp med å drukne i alt det andre.Tidsbrukutvalget foreslår 93 ulike tiltak for å løse opp denne utfordringen, blant annet at andre yrkesgrupper skal kunne komme inn og avlaste lærerne på oppgaver som ikke har med undervisning å gjøre.Dette er i samsvar med hva Fremskrittspartiet nettopp har foreslått tidligere. Flere ganger har vi tatt til orde for at flere og andre yrkesgrupper må inn i skolen og avlaste lærerne, spesielt når det kommer til kontor- og papirarbeid. Svaret er ikke flere lærere, slik regjeringen tar til orde for, men flere voksenpersoner med ulik ekspertise inn i skolen.For eksempel er dette viktig når det kommer til mobbing og uro i skolen. For å løse opp i denne problematikken vil en også trenge ekspertise utenfra skolen for å bistå lærere og skoleledelse for å løse opp i problemene. å forebygge, forhindre eller løse opp i problemer med mobbing er ikke i dag en del av lærerutdanningen, og få rektorer har rektorutdannelse enda, slik at flere ofte ikke vet hvordan en skal ta fatt i slike utfordringer.Læreren er ekstremt viktig i det norske skoleverket. Vi har mange gode, flotte og engasjerte lærere som er en enorm ressurs for hele den norske skolen og våre elever. Disse er det viktig å ta vare på og sørge for at får et godt arbeidsmiljø hvor de får mulighet til å faktisk gjøre det de er utdannet til - kunnskapsformidling. Lærerne må slippe å ha ansvaret for mange av de oppgavene de har i dag, som administrasjon og kontorarbeid, og få muligheten til å arbeide med det de brenner for og ønsket å gjøre med utdannelsen sin.

Reklame

Pondus-boka har vært utsolgt i 14 år: Nå er den endelig på lager igjen