Uro, frykt og redsel

For noen uker siden hadde jeg gjesteinnlegget på HegnarKvinner om voldtekt. Velger å poste innlegget mitt her:

Uansett hvordan man velger å lese kriminalitetsstatistikkene for de siste årene, er det tydelig at Norge, og i særdeleshet Oslo, har et problem. Oslo har nemlig blitt Nordens voldtektshovedstad. En tittel som skaper uro, frykt og redsel hos tusenvis av unge kvinner og menn.

Nyhetsbildet de siste månedene har vært dystert. Hittil i år har 116 overfallsvoldtekter blitt anmeldt, 51 av disse bare i Oslo. 116 tilfeller av det forhenværende justisminister Storberget omtalte som "nestendrap"! Unge kvinner er blitt overfalt, truet og blir påført psykiske og fysiske sår for resten av livet, mens ansvarlige myndigheter står maktesløse og ser på.

I 2007 var det en liknende bølge med overfallsvoldtekter, og et voldtektsutvalg ble nedsatt for å finne frem til tiltak for å beskytte samfunnets innbyggere. 12 fremragende tiltak som Storberget uttalte som "gjennomførbare" ble lagt frem, og noen av oss turde håpe på bedring. På fire år er to av dem blitt gjennomført; bedre hjelp på mottakssenteret og forskning på hvem som voldtar. Begge deler er tiltak som settes inn etter en voldtekt. Forebyggende tiltak er imidlertid fraværende.

Fremskrittspartiet er opptatt av handling. Konkrete handlinger som vi vet er effektive, og som vi vet nytter. Bedre politidekning er et av dem. Regjeringen satte målet til 2 mann per 1000 innbygger. Situasjonen i dag er 1.6. Antall politi pr innbygger har altså gått ned de siste årene! Vi må få økte ressurser til politiet, slik at vi får ansatt flere, få mer synlig politi i gatene og få lettet på etterforskningskapasiteten. Politiet må få en tydeligere og sterkere ledelse.

Norge trenger en sterk justisminister, og en sterk politidirektør som har guts nok til å være på offensiven og ta kampen mot kriminalitet.

Vi vet at sjansen for å oppklare en sak er høyest rett etter at ugjerningen er begått. Jo lengre tid det går, desto mindre blir sannsynligheten for oppklaring. Biologiske spor er spesielt viktig i sedelighetssaker.

Rettsmedisinsk institutt i Oslo har monopol på DNA-analyser fra politiet, og politiet i Oslo fortviler over ventetid på opp til flere uker for å få resultater. Samtidig har GENA i Stavanger ledig kapasitet, og kunne gjort de samme analysene på tre dager, men blir nektet. Regjeringens aversjon mot private medfører at ofrenes saker blir utsatt, og i verste fall henlagt. Sosialistisk prinsipprytteri fører til at voldtektsmenn går fri.

Straffenivået har også betydning, og regjeringen må gi tydelige signaler til domstolene om at straffeutmålingen må økes. Myndighetenes fastsettelse av straff gjenspeiler samfunnets holdning til den kriminaliteten som begås. Det viser den viktige allmennpreventive delen bak strafferammene, og for grov sedelighetskriminalitet må den økes betraktelig. Samtidig ser en at det ofte er samme gjerningsmann som står bak flere av voldtektene. Prinsippet om innkapasitering, altså lange straffer som fysisk forhindrer personen i å begå nye kriminelle handlinger, er således et viktig moment å ha med under utformingen av straffer.

Fremskrittspartiet vil også avskaffe rabattsystemet regjeringen har oppretthold når det kommer til utmåling av straff. "Voldta tre - son for to"-prinsippet som gjelder under den rødgrønne regjeringen er for oss forkastelig. Kvantumsrabatten må fjernes og den kriminelle må dømmes for hver enkelt kriminell handling, med strafferamme opp til 30 år. Det har stor betydning for å forhindre gjentakelse, og viktigst - det har betydning for hensynet til ofrene. Det tredje og fjerde offeret har også rett til å føle at rettferdigheten har skjedd fyllest.

Folk skal ikke føle seg utrygge i vårt lille land. Fremskrittspartiet vil være nådeløs i kampen mot overfallsvoldtekter, mot feilslått snillisme og strafferabatter. Med Fremskrittspartiet ved makten vil voldsmennene bli sperret inne, og effektive forebyggende tiltak bli iverksatt umiddelbart.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag