Utnytt mulighetene!

Fjernundervisning gir enorme muligheter for kompetansebygging!

Desentralisert skolestruktur har vært et viktig prinsipp i oppbyggingen av skole-Norge. Det er viktig å sørge for gode skoletilbud over hele landet og slik tilrettelegge for at flest mulig har tilgang til utdanning.

Men for meg er høy kvalitet på utdanningen et enda viktigere prinsipp. Ingenting veier tyngre for meg og Fremskrittspartiet enn nettopp det. Utfordringen blir da å kombinere disse uten at de går på bekostning av hverandre. I et land med så spredt bosetting som Norge må vi ha både kvantitet og kvalitet.

I går var jeg på et seminar om fjernundervisning, et svært spennende område som er i rask utvikling! Fjernundervisning representerer en unik mulighet til å bygge opp kompetansenettverk mellom elever og studenter, lærere og professorer, høgskoler og universitet på tvers av kommune-, fylkes- og landsgrenser.

Klikk på bildet for å forstørre.

 

Ved å bygge opp solide nettverk for fjernundervisning ved utdanningsinstitusjonene, særlig innenfor høyere utdanning, vil disse bli bedre, og flere vil få tilgang til kompetansebygging. Dette er allerede på full fart i andre land, og vi kan lære av andres erfaringer.

Dette vil også gi studentene et betydelig løft i kvaliteten på undervisningen. Ta for eksempel norskundervisningen i videregående opplæring. Her har vi en norsklærer som skal undervise i hele pensum; norrønt, nynorsk, grammatikk, Hamsun og diktanalyse. Fjernundervisning gjør det mulig å ha gjesteforelesere i ulike emner. Man kan ha en professor i New Zealand til å forelese om diktanalyse, en ekspert i norrønt kan sitte på Island, og kanskje får du selveste Odd Nordstoga i nynorsk.

Fjernundervisning vil kunne løfte lærernes faglige og pedagogiske kompetanse. Gjennom fjernundervisning får de langt større mulighet til å se og observere andre læreres fremgangsmetoder og innspill. Samtidig vil dette kunne føre til en større åpenhet rundt pedagogiske virkemidler og erfaringer, noe som flere har pekt på er nødvendig i det norske skolesystemet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.