Gå til sidens hovedinnhold

Vikareksplosjon

Den aller viktigste faktoren for elevens læring og motivasjon er læreren. En god lærer er enormt viktig. Da er det tragisk at bruken av vikarer i skolen eskalerer.

Utdanningsnytt viste i dag til tall som viser at bruken av vikarer har økt kraftig i skolesektoren. Jeg har selv arbeidet en kort periode som vikarlærer i barneskolen. De fleste vikarene, også jeg, er ufaglærte. Da blir undervisningen deretter.

Noe av årsaken til bruken av ufaglærte lærervikarer er nok at flere kommuner i dag sliter økonomisk, og ikke klarer å prioritere skolen. De største utgiftene til grunnskolene går til lærerlønningene, og ufaglært personell er "billigere i drift" enn faglærte.

Vi i Fremskrittspartiet mener læreren er den viktigste og mest avgjørende faktoren for elevenes læring. Derfor kan vi ikke akseptere at Regjeringens sulteforing av kommunene går ut over grunnskolen. Et nytt finansieringssystem må på plass.

Hver skoleplass, hver skoleelev, må bli finansiert gjennom en statlig stykkprisordning og bli kombinert med fritt skolevalg. Da vil ikke trange kommunale budsjetter gå ut over kvaliteten i skolen og samtidig ivaretar man det personlige ansvar og den personlige frihet: Familienes rett til fritt å velge utdanningsinstitusjon for sine barn.

Reklame

Kun i dag: 30 prosent på alt hos Christiania Glasmagsin