Hvorfor elsker dere å hate Oslo?

 
«OL-nei fordi det i distriktene bor for mange som elsker å hate Oslo-folk».

Det er tittelen på kommentaren til ansvarlig redaktør i Budstikka, Kjersti Sortland, like etter at det ble kjent at Oslo ikke kommer til å søke OL. Kommentarfeltet flommer over av kritikk mot Sortlands konklusjon, og de fleste vil ha seg frabedt en så forenklet forklaring på OL-eventyrets brå slutt onsdag.

Men Sortland har et viktig poeng i sin kommentar.

Det er legitimt å hate Oslo, så fort man kommer litt ut i distriktene. For oss som bor og lever i Norges hovedstad, som elsker byen vår, og som ser at dens mange falsetter gjør den til et fantastisk sted å være, er det grenseløst provoserende å se at våre medborgere andre steder i landet synes det er greit å hate Oslo. Landets hovedstad.

Selvsagt var ikke dette Oslo-hatet avgjørende for at Høyre til slutt takket nei til OL, eller til at mange var motstandere av at Oslo - eller Norge for øvrig - skulle arrangere lekene. Men debatten Sortland reiser har vært medvirkende. Samtidig går den langt utover et ja eller nei til OL.

For helt uavhengig av om Oslo skulle arrangere OL eller ikke, er byen og regionen rundt, avhengig av at Oslo får en høyere stjerne i landet enn det byen har i dag. Politisk er det avgjørende for utvikling av nasjonen Norge, men for å få den politiske medvinden må arbeidet starte på grasrota. Det må bli lov å kjempe Oslos sak, uten å bli sett på som blasert og navlebeskuende.

Oslo er landets desidert største by, og med økte fødselstall og massiv netto innflytting er byen en av Europas raskest voksende byer. Det krever en utbygging av infrastruktur så enorm de neste tiårene, at kommunens økonomi allerede er sprengt. I tillegg til skoler, sykehus, sykehjem og boliger, trenger Oslo-området en kjempeutbygging innen samferdsel og kollektiv. Dette er like fullt en statlig oppgave, som en kommunal. Skal man lykkes er Stortinget nødt til å sette Oslo-regionens behov i førersetet. Kanskje må man til og med ofre andre prosjekter i distriktene, men det utvilsomt lønnsomt for hele landet å satse på landets tettest befolkede område.

Oslo har noen av landets mest velstående borgere. Men den har også noen av de aller mest vanskeligstilte. Forskjellene er langt større enn i landet for øvrig, noe som er en voldsom utfordring for byen. Allerede i 2007 skrev Regjeringen i stortingsmeldingen om levekår og velferd følgende: «Regjeringen vil bidra til å møte spesielle utfordringer i Oslo. Når utfordringer oppstår først og er størst i Oslo, kan erfaringer med utvikling av nye virkemidler være nyttige for hele landet». Dessverre er forskjellene fortsatt økende, og med den voldsomme befolkningsøkningen er det lite som tyder på at de vil reduseres uten aktiv innsats - også fra nasjonale myndigheter.

Forventet levealder i Norge er rett over 81 år. I Bydel Sagene er den drøyt 70 år. I Bydel Gamle Oslo er hvert tredje barn ansett som fattig, en bydel som også har svært velstående områder, slik at det reelle tallet er langt høyere i andre områder. Oslo har landets høyeste boligpriser med et enormt press på både ordinære boliger og boliger tilpasset vanskeligstilte. Oslo har den høyeste innvandrerbefolkningen og flest antall rusavhengige. Utfordringer som må løses nasjonalt - ikke kommunalt.

Byen er nærmiljøet til nesten 650.000 mennesker, samtidig som den er landets hovedstad. Det betyr at 650.000 mennesker har geografisk nærhet til landets maktelite. Det betyr på ingen måte at det bare er å spasere inn på Stortinget og få gjennom viljen sin. Tvert imot har landets tettest befolkede område politikere som jobber nasjonalt - ikke regionalt. I motsetning til mange andre fylker.

Det er trist. Oslos befolkning fortjener bedre, og det gjør landet for øvrig også. Vi som bor her elsker byen vår - så mye som 8 av 10 sier at de trives svært godt i byen - men vi kan ikke løse alle utfordringene alene. Derfor tillater jeg meg å sparke ballen videre til distriktene. Hva har Oslo gjort for å fortjene at dere hater den så mye?

Les også:

- Røkla rotter seg sammen mot Oslo

- Bruk penger på Oslo

#oslo #oslo2022 #ol2022 #bymotland

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.