Gå til sidens hovedinnhold

Jens svikter velferden

Jens Stoltenberg pleier vanligvis å si at en krone i skattelettelser er en krone mindre til velferd. Når han nå likevel gjør det riktige og gir fastlandsindustrien skattelettelser fordi de er avhengig av bedre konkurransekraft for å overleve, så innrømmer han å tidligere ha tatt feil.

I følge statsminsterens tidligere logikk har han med dagens skattelettelser sviktet den norske velferden. Alle skjønner det er et billig retorisk poeng som ikke stemmer.

Dagens tiltak fra regjeringen er en offentlig innrømmelse fra Stoltenbergs side om at skattelettelser er et nødvendig virkemiddel for å redusere det høye kostnadsnivået i industrien og for å stimulere til økt investering. Statsministeren slår med dette ned sine tidligere argumenter om at en krone i skattelettelse er en krone mindre til velferd.

Han har tidligere også sagt at han ikke skulle gi en krone i skattelettelse før det skinner av eldreomsorgen. Det er derfor på tide at Stoltenberg innrømmer at skattenivået påvirker konkurransekraften og kostandsnivået til norsk næringsliv og industrien. Hvis han virkelig ville hjelpe næringslivet burde han redusert inntektsskatten på arbeidere, slik at lønningene slapp å økes så mye for å kompensere for skattenivået. Dette ville vært en stor hjelp for fastlandsindustrien som sliter med blant annet høye lønnskostnader i konkurransen med resten av Europa og verden.

Tiltakene til Stoltenberg bør også åpne veien for flere nødvendige lettelser. Et av disse bør være formueskatten. En fjerning av formueskatten og skatt på arbeidende kaptital er viktig for å gjøre det mer attraktivt med norsk eierskap og investeringer i selskaper. Som Stoltenbergs egne tiltak i dag viser, så har dette ingenting med reduksjon i velferd å gjøre. Dette handler om å stimulere økonomien i en tid hvor kostnadene i Norge er høye og konkurransen fra utlandet meget stor.

Dagens tiltak er derimot ikke en skattelettelsespakke. Skattene økes også for noen, inkludert privatpersoner. Blant annet er 300 000 boliger i Norge er sekundærboliger. Eierne av alle disse boligene får i dag økt skatten sin.