Gå til sidens hovedinnhold

Rødgrønn hvitvasking eller pengerunddans?

Regjeringens investering: 45 millioner av skattebetalernes kroner
Arbeiderpartiets avkastning: 20 millioner kroner i valgåret(Trykk på bildene for å se illustrasjonene (nederste er ikke laget av meg))Regjeringen gir årlig flere titallsmillioner kroner av skattebetalernes penger til aviser LO eier, samtidig som LO gir Arbeiderpartiet millionervis av kroner i støtte hvert år. Arbeiderpartiet får dermed en saftig avkastning rett i partikassa av penger de deler ut til aviser på vegne av skattebetalerne.


Strengt tatt er vel dette de samme mekanismene som benyttes i hvitvasking av penger.

Det kan derfor fremstå som at regjeringen betaler ut cirka 45 millioner kroner av skattebetalernes penger til Amedias aviser hvert år, mens Arbeiderpartiet får en avkastning på dette på over 30 millioner kroner i stortingsperioden fra LO-forbundene, Amedias eiere. Det er uheldig. I år, valgåret 2013, vil Arbeiderpartiet få cirka 20 millioner kroner totalt fra LO-forbundene.

Medietilsynets regler gjør at LO ikke får utbytte fra avisene som mottar pressestøtte, men LO får flere titalls millioner kroner (i fjor nesten 300 millioner kroner) i utbytte fra Amedia-konsernet som helhet. Pressestøtten gjør dermed at Amedia sparer masse penger og dermed får et større overskudd, som blant annet brukes til millionutbytte til LO.

Hele bildet blir enda mer tvilsomt når LO får direkte innflytelse i det ledende regjeringspartiets sentralstyre med 3 faste plasser. Etter alt fokuset på habilitet og uheldige pengetudelingssaker fra regjeringen de siste årene, så burde de unngå å skape slike gråsonesituasjoner. De kan si hva de vil, men det fremstår ikke bra.

Jeg stiller også spørsmålstegn ved hvorfor LO eier aviser. I fjor fikk LO-forbundene nesten 300 mil

lioner kroner i utbytte fra Amedia konsernet, men de får som nevnt ikke utbytte fra de av konsernets aviser som mottar pressestøtte. Totalt eier de cirka 50 aviser.

Hvorfor eier LO, en fagforening, en så stor andel av landets aviser? Hva er det disse avisene gjør, er ønsket at de skal tale Arbeiderpartiet og LOs sak?
Jeg sier på ingen måte det er det de gjør, men jeg skjønner at folk stiller spørsmålstegn ved hvorfor en fagforening med så sterke økonomiske og maktbånd til et politisk parti skal eie så mange aviser. Her har man selv valgt å skape bånd og et avhengighetsforhold som gjør at ting kan fremstå iheldig. Det blir ikke noe bedre av at så mange aviser gjøres avhengig av statlig pengestøtte.

Det er farlig hvis noen opppfater at det ledende regeringspartiets pengebevilgninger og fordeling av maktposisjoner kan gi inntrykk av hvitvasking eller korrupsjon. Det inntrykket kan noen få med dette sammensuriet av penge- og maktkoblinger mellom Arbeiderpartiet, LO og LOs økonomiske forretningsmodell.

(Trykk på bildet for å se illustrasjonen)