*Nettavisen* Nyheter.

Brakkeleire med tre tusen i storbyene blir feilDa statsministeren lanserte brakkeleirer med tre tusen asylsøkere gikk vår byrådsleder Raymond Johansen i Oslo og alle andre som uttalte seg på vegne av de store byene, klart imot det. Men i Dagens Næringsliv fredag 27/11 gjentar justisministeren det, og i Dagbladet samme dag utelukker ikke statssekretær Kallmyr (Frp) at det kan bli gjort mot kommunenes vilje. Det virker som regjeringen ikke forstår at dette kan skape store integreringsp r oblemer, særlig i områder hvor vi har utfordringer nok fra før. Frp'ere har lenge påstått at det er ghettoer i Groruddalen og andre steder i Oslo. Det har vi ikke, men Frp i regjering kan nå bidra til at faren for det øker kraftig hvis de plasserer brakkebyer med så mange som tre tusen på feil steder i landet. Istedenfor å stoppe innvandringen hit for å unngå ghettoer, som Frp har sagt de ville - kan de komme til å gjøre det tvert motsatte.

Dette vil være et alvorlig feilgrep som kan få store konsekvenser for integreringen. I mer uoversiktlige storbyområder er det vanskeligere å forebygge problemer som ulovlig opphold ved avslag, svart arbeid og sosial dumping, radikalisering, menneskehandel, narko-langing, mm. Vi gjør både flyktninger og alle andre en bjørnetjeneste hvis vi i hastverket med å lage mange nok akuttmottak ser bort ifra dette, og plasserer tre tusen i èn leir. Da blir hastverk virkelig lastverk, som kan få konsekvenser i mange år framover. Vi er klare til å ta vår del av ansvaret og ha tre tusen nye plasser i Oslo, men det må skje på en måte som gjør det lettere å legge til rette for en god start i Norge for de som trenger beskyttelse.

Derfor vil jeg stille følgende spørsmål til inkluderingsminister Solveig Horne fra Frp i Stortinget på onsdag: På et møte 25/11 med 15 norske byer om flyktninge-situasjonen ga regjeringen beskjed om at den vil at det raskt skal etableres brakkebyer med rundt tre tusen akuttplasser. Byene er positive til å ta sin del av ansvaret, men mener det vil få negative konsekvenser for integreringen i byene, dersom man bygger opp så store konsentrasjoner. Er statsråden enig i at selv om det haster å skaffe plasser, må man ta hensyn til integreringsutfordringene i nærmiljøene i Oslo og andre byer, og ikke gjøre ting som kan forsterke disse?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.