I den spennende svenske påske-krim’en på Nrk langfredag fikk vi en sterk illustrasjon på hvilke dilemmaer dedikerte politifolk kan stå overfor med en foreldelsesfrist på drap, som gjør at avslørte drapsmenn går fri. Uløste drap på barn gjorde at vi jobbet med dette i justiskomiteen på Stortinget i 2012-13, og Stoltenberg-regjeringen sendte et forslag om å oppheve foreldelsesfristen på høring våren 2013.

Deretter ga en enstemmig justiskomité i mars 2014 Solberg-regjeringen beskjed om å legge fram et slikt lovforslag raskt, så det kunne behandles før sommeren. Det skjedde, slik at Stortinget 16. juni vedtok å oppheve foreldelsesfristen for drap mm. De eneste som stemte imot lovforslaget var det nåværende regjeringspartiet Venstre. Så i Norge etter juni 2014 ville Den døende detektiven ikke havnet i den knipen mellom lov og rettferdighet som vi ble så grepet av på TV langfredag.

Etter vår opphevelse av foreldelsesfristen for drap har Kripos prisverdig nedsatt en Cold Case-gruppe. Den jobber med ca førti drapssaker som ikke er foreldet lenger. Vi har i dag forbedrede etterforskningsmetoder bl a når det gjelder bruk av DNA-spor og -profiler. Det har allerede vist seg at det kan dukke opp nye koblinger og mulighet for oppklaring av eldre saker hvis ukjente gjerningsmenn begår nye handlinger hvor det finnes DNA som matcher gamle funn.

Det samme kan skje i andre saker. Så i tillegg til å oppheve foreldelsesfristen for drap gjorde Stortinget det samme når det gjelder noen særlig grove overgrep mot menneskers integritet. Det gjelder seksuelle overgrep mot barn under 16 år og enkelte voldtektstilfeller. Det er riktig fortsatt å legge til grunn at det bare er spesielt alvorlige saker som skal være uten foreldelsesfrist.

Men vi må følge utviklingen i de kriminelles metoder, f eks kidnappinger og frihetsberøvelse med forferdelig brutal tortur eller ekstreme trusler med utpressing som ødelegger menneskers liv - og etter hvert kunne vurdere om foreldelsesfristen også bør oppheves på enkelte andre områder. Ofrene tør ikke å snakke om slikt fordi de vet hva som vil skje, og nye spor og viktige opplysninger kan dukke opp først mange år etterpå, når saken er foreldet. Påskekrim er først og fremst underholdning, men noen ganger gir de oss også litt å tenke på, slik Den døende detektiven virkelig gjorde.