Den aller viktigste faktoren for om vi skal lykkes i arbeidet for god integrering og mot kriminalitet og rusproblemer blant barn og unge, er om foreldrene stiller opp. Hvis vi ikke følger opp ungene i skole og fritid og viser interesse og engasjement, øker risikoen dramatisk for at barna skal havne i problemer. Det handler om alt fra å bruke tid på å snakke sammen og hygge seg hjemme - til å stille opp på foreldremøter i skole og barnehage og være med i idrettslag, borettslag, korps og alt barna er interesserte i.

Det er mye samfunnet kan gjøre gjennom gode skoler og barnehager og fritidsklubber og mange slags forebyggende tilbud og aktiviteter. Vi vet at selv om foreldrene svikter kan barna gjennom alt dette få gode forbilder og greie seg bra. Jeg har selv drevet forebyggende barne- og ungdomsarbeid i mange år, og sett mange eksempler på dette. Men det blir mye vanskeligere og mange flere som ikke greier seg, når foreldrene ikke stiller opp.


Jeg har selv sett at nesten ingen av foreldrene til 19 barneranere var til stede da de ble stilt for retten for noen år siden. Politiet forteller meg ofte at de blir bekymret når de etter at et barn er tatt for kriminalitet, ikke får til et positivt samarbeid med foreldrene. Alle som har tatt på seg det store ansvaret det er å få barn, må forstå at de ikke kan overlate det til samfunnet når det oppstår problemer.

Hele velferdssamfunnet vårt bygger på at det er en nær sammenheng mellom rett og plikt. Foreldre har rett til barnetrygd og gode barnehager, skoler, helsestasjoner og fritidstilbud for barna, men de har også plikt til å ta sitt ansvar og følge opp ungene sine så godt de kan. Jeg tror vi må finne måter å gjøre denne sammenhengen mellom foreldrenes rett og plikt tydeligere på. Samfunnet kan gjøre mye, men vi må aldri glemme at om mor og far tar sitt ansvar, er den aller viktigste faktoren for hvordan det går med barna.

Vi i Groruddalstinget arrangerer et viktig folkemøte om foreldrerollen torsdag 27/9 kl 18 i Linderud senter. Her er du velkommen til å være med å diskutere dette videre, enten du bor i Groruddalen eller ikke.