I reportasjer fra valgdagen i Sverige så jeg Jimmie Åkesson på vei inn for å stemme si at innvandrere må tilpasse seg, og at vi må stille krav. Når han konkretiserte dette snakket han om at de må kunne hilse i hånda, slik skikken bestandig har vært i Sverige.

Ingen har glemt den grumsete fortida til partiet hans og at det stadig avsløres at de ennå har folk med slik bakgrunn - og at de fortsatt kan snakke i en fremmedfiendtlig tone.

Når 26% av LO-medlemmene likevel stemmer på Sverigedemokratene(SD) tror jeg ikke det er fordi de er grumsete, men fordi de er enige i budskap som at innvandrere må tilpasse seg.

Les også: Bøhler: Vi må få våpnene bort fra gata

Selv kunne jeg sagt noe liknende - og jeg har lenge sagt - at de som får beskyttelse og hjelp her må være villige til å integrere seg. Ikke bare må de kunne hilse i hånda, jf saken om læreren på Ekeberg skole i Oslo nylig.

Men de må også ta imot tiltaksplasser og jobber fra Nav og andre, selv om de må både se på og berøre motsatt kjønn f. eks. i eldreomsorgen, eller jobbe der det selges kjøtt som ikke er halal eller alkoholholdige drikker i butikker, hoteller og restauranter.

De kan heller ikke gå rundt med kledninger som niqab og burka som gjør det vanskelig å kommunisere f. eks. i skole og undervisning.


Jeg vil også stille krav om tilpasning på andre felter der sosialdemokrater har mer å fare med enn SD, som når det gjelder likestilling.

De som kommer hit fra kvinneundertrykkende stater må tilpasse seg at her er kvinner og menn likestilte og sammen på alle arenaer som undervisning, arbeidsplass, idrett, svømmehall, trossamfunn, selskapsliv, osv.

De må forstå at sosial kontroll gjennom arrangerte ekteskap med psykisk press og forventninger er forbudt, og at forholdet mellom kvinner og menn skal bygge på full frivillighet og kjærlighet - ikke på klanens eller storfamiliens planer.

Selvsagt må de også innfinne seg med at skikkene med religiøse ekteskap som tillater flerkoneri og mindreårige bruder, og kravene om såkalte ærbarhets-kontroller og jomfru-attester, ikke er forenlige med norsk lov.

På samme måte må de som kommer hit tilpasse seg at her er det religionsfrihet, og at vi lever side om side om vi har forskjellige religioner, eller ikke er religiøse.

De som lærer barna at dette er «de vantros samfunn», og at barn og unge bare skal være sammen med de med samme tro - og ikke vil kunne inngå ekteskap eller samliv med andre enn disse - bryter med denne grunnleggende verdien.

Les også: Bøhler: Vi trenger forbud mot macheter

Likevel ser vi i noen av våre lokalmiljøer hvordan det er enkelte fundamentalister som fortsetter å predike slike ting, og skaper motsetninger og avstand mellom mennesker fra barndommen av.

Egentlig burde det være en selvfølge at sosialdemokrater skulle snakke klart og tydelig om dette, så det Jimmie Åkesson sier om krav om tilpasning ikke blir opplevd som noe nytt.

I vårt Storting har vi da også i våres fremmet en rekke forslag om disse spørsmålene, hvorav noen ble vedtatt og noen dessverre nedstemt, bl.a. de om religiøse ekteskap, jomfruattester og krav om å ta imot jobber og tiltaksplasser.

Det har vært sosialdemokratiets historiske styrke at vi har gått i spissen for å bygge samfunnet på at alle har plikter og rettigheter. I lange perioder har det gitt oss et trygt fellesskap uten spillerom for de som vil mistenkeliggjøre og skape motsetninger.

Jeg tror ikke det er tilstrekkelig eller riktig bare å møte SD og andre med å snakke om grumsete holdninger og appellere til anstendighet.

Mange av de som har stemt på dem er ikke uanstendige mennesker.

Hvis sosialdemokratiet er de beste til å stille krav om integrering og tilpasning, vil vi med vår lange tradisjon for plikt og rett, kunne nå langt bedre ut, f.eks. til de 26% av LO-medlemmene i Sverige som nå har stemt SD.

Dette er et spørsmål av stor viktighet i mange andre land enn Sverige.

Derfor er det nødvendig å diskutere og lære av erfaringene derfra.

Här blev Sverigedemokraterna störst
{"zone_id":"717","preview_tag":"<script async defer src=\"https://delivery.youplay.se/load.js?id=1536606063215565\" class=\"yp\" data-config='{\"zone_id\":\"717\",\"mute\":false,\"autoplay\":false,\"player\":\"sp\",\"floating\":2,\"part_id\":215565,\"no_ad\":true,\"addons\":\"100\",\"time\":0}'></script>","content_provider":{"name":"Nyheter 24","id":91},"searchable_type":"part","name":"Här blev Sverigedemokraterna störst","program":{"name":"N24TV Nyheter","id":385},"ia_tag":"<figure class=\"op-ad\"><iframe>&nbsp;<script async defer src=\"https://delivery.youplay.se/load.js?id=1536606063215565\" class=\"yp\" data-config='{\"player\":\"sp\",\"zone_id\":\"717\",\"mute\":false,\"floating\":2,\"part_id\":215565,\"time\":0,\"autoplay\":false,\"addons\":\"100\"}'></script></iframe></figure>","publish_at":"2018-09-10 07:58:00","images":{"s_720":"https://cdn-d.youplay.se/part/partimage/215565/s_720/9662bc18f0.png","s_360":"https://cdn-c.youplay.se/part/partimage/215565/s_360/9662bc18f0.png","share":"https://cdn-c.youplay.se/part/partimage/215565/share_image/9662bc18f0.png","s_108":"https://cdn-c.youplay.se/part/partimage/215565/s_108/9662bc18f0.png","s_85":"https://cdn-d.youplay.se/part/partimage/215565/s_85/9662bc18f0.png","s_158":"https://cdn-c.youplay.se/part/partimage/215565/s_158/9662bc18f0.png","s_48":"https://cdn-d.youplay.se/part/partimage/215565/s_48/9662bc18f0.png"},"embed_tag":"<script async defer src=\"https://delivery.youplay.se/load.js?id=1536606063215565\" class=\"yp\" data-config='{\"player\":\"sp\",\"zone_id\":\"717\",\"mute\":false,\"floating\":2,\"part_id\":215565,\"time\":0,\"autoplay\":false,\"addons\":\"100\"}'></script>","description":"<p>Valresultatet 2018 blev inte den succé Sverigedemokraterna hoppats på. Men det finns delar av landet där det gick riktigt bra för SD och Jimmie Åkesson.&nbsp; </p>","id":215565,"wordpress_tag":"[YouPlaySinglePlayer video=\"717,385,215565\" time=\"0\" yot floating=\"2\" ]","seconds":31,"minutes":0}