Gå til sidens hovedinnhold

Vi må få våpnene bort fra gata

I det siste har det vært en rekke skyteepisoder i det offentlige rom hvor tilfeldige forbipasserende eller tilstedeværende settes i fare. Dette må tas på største alvor.

Nylig har vi sett det på Ensjø, Sagene og Haugenstua - og for ikke så lenge siden med ulik grad av fare for tredjepersoner på Jordal, Lambertseter, Fjellhamar, Stovner, Bjørndal, Holmlia, Grünerløkka og ved flere utesteder i Indre by.

Vi hører også om episoder som ikke omtales i media.

Når disse skytingene først skjer, er det bra at politiet rykker ut med store ressurser for å sikre åstedet og starte etterforskningen. Det er viktig og nødvendig, og de har i flere tilfeller raskt kunne sikte og etterlyse utpekte gjerningsmenn.

Å vise at samfunnet reagerer sterkt og statuerer eksempler, kan i seg selv virke forebyggende og avskrekkende på de aktuelle miljøene. Hvis den øvre del av strafferammen brukes av påtalemyndighet og domstoler, kan straffen for grov, ulovlig befatning med skytevåpen etter paragraf 191 i straffeloven være opptil 6 år.

Les også

Politiet har identifisert enkelte personer etter Ensjø-skyting

Hvis hensikten er å begå en grov straffbar handling, kan straffen bli inntil 10 år. Er det snakk om drapsforsøk og kroppsskade, kan straffen dessuten bli enda høyere.

Men en ting er hva som skjer etter at skytingene er skjedd. Noe annet er hva som kan gjøres i forkant for å forebygge og avverge det, og redusere antall hendelser.

Det viktigste er at politiet evner å være så tett på kriminelle miljøer og potensielle voldsmenn at de ikke tar sjansen på å gå med våpen. Hvis de erfarer at de når som helst kan bli stoppet og ransaket etter våpen og straffeforfulgt, vil mange av dem slutte med det. I perioden 2006-2011 da politiet gjennom gjengprosjektet fulgte de kriminelle gjengene særlig tett, var ett av de viktigste resultatene at skytevåpnene i stor grad forsvant fra gata og at det ble færre skyteepisoder i det offentlige rom.

De som er med på å kritisere politiet for å ransake biler og personer på gata, bør tenke over hva de bidrar til.

Tvert imot mener jeg vi trenger mer av dette. Et eksempel er politiets Gatepatrulje i Indre by som jobber målrettet mot barne- og ungdomskriminelle miljøer.

De går i sivil og kommer tett nok på dem til å vite hvem de skal ransake for skytevåpen og farlige kniver som macheter. Jeg var ute med dem til midnatt her om dagen, og så på nært hold hvordan de raskt kan finne ut hva som er på gang og beslaglegge våpen - fordi de har så god kunnskap om de aktuelle miljøene.

I dag er Gatepatruljen en liten enhet med to lag med dyktige helhjertede politifolk. Hvis deres målrettede arbeidsform mot de aktuelle miljøene, blir brukt mer i hele byen og andre steder, er jeg sikker på at vi i større grad kan få våpnene bort fra gata og redusere antall skyteepisoder.

Kommentarer til denne saken