Gå til sidens hovedinnhold

Krigsbarn fortsatt uten skole


Skolebarna på Lushebere barneskole i Masisi, øst i DR Kongo, gleder seg over å få gå på skolen. Mer enn 6 av 10 barn i skolealder som er fordrevet på grunn av konfliktene i området har ikke den samme muligheten. Foto: Jonathan Hyams.

Verden går framover tross alt: antallet barn som fortsatt ikke får skolegang er redusert fra 102 millioner til 57 millioner siden tusenårsskiftet. På FNs barnedag er det grunn til å glede oss over at stadig flere barn i verden slipper unna analfabetismen som slavebinder deres foreldre og besteforeldre.

Men for en stor gruppe barn er det fremdeles en drøm å skulle få gå på skolen. Utdanning i krig- og konfliktområder har blitt neglisjert. Halvparten av alle barna i verden i dag som ikke går på skole oppholder seg i krig- og konfliktområder. Det er 28,5 millioner barn. Dersom man skal nå tusenårsmålet om utdanning for alle, kan ikke det internasjonale samfunnet fortsette å overse denne gruppen.

SKOLE NEDPRIORITERES

I en fersk spørreundersøkelse vi har gjort blant mottakere av nødhjelp i Masisi i Den demokratiske republikken Kongo oppga 30 prosent at de prioriterer utdanning til barna sine, høyere enn mat, helsetjenester, vann og husly. Nyere undersøkelser fra Haiti og Syria har også vist et tilsvarende ønske om utdanning. Utdanning gir håp om utvikling og fred for både unge og eldre. Til tross for dette har andelen av global nødhjelp som går til utdanning falt til 1,4 prosent.

Mange giverland har avvist ønsket om mer utdanning i krisesituasjoner med argumenter om at «det ikke er livsviktig» og «utdanning må vente til krisen er over». Men når jeg spør flyktninger og andre i konflikt og krise, forteller de at utdanning faktisk er livsviktig. I krig tjener skoler som trygge steder for barn å oppholde seg. Det skaper en normalitet i hverdagen og gir et fristed der barn kan bearbeide traumer.

For barna i Masisi i det konfliktherjede Øst-Kongo er ikke skolen bare en viktig investering i fremtiden, men gir dem også et trygt sted å være. Foto: Jonathan Hyams

TRYGGE SKOLER

«Skolen er det eneste trygge stedet for barn,» sier en av samfunnslederne i kongolesiske Masisi, som er intervjuet i en kommende rapport fra Flyktninghjelpen og Redd Barna. «Hvis du utsetter skolegangen i bare tre måneder, vil mange av disse barna ha blitt med i væpnede grupper eller ha blitt utsatt for vold.» Lokalsamfunnene som berøres av den pågående konflikten i Øst-Kongo mener derfor at utdanning ikke kan vente til krigen er over. Tvert imot, utdanning i krisesituasjoner kan bidra til stabilitet og utvikling på lengre sikt.

Barna i området har vokst opp med konflikt. I 20 år har væpnede grupper kjempet mot hverandre i Øst-Kongo og drevet millioner av sivile på flukt. Om utdanning skal vente til krigen og krisen er over, er en generasjon gått tapt. «Vi ser at skolen har en stabiliserende effekt på samfunnet», forteller mødre og fedre oss i Masisi. Rapporten siterer også ei 13-år gammel jente som beskriver hvorfor hun mener utdanning er den tryggeste investeringen: «Hvis jeg må flykte igjen blir jeg nødt til å forlate alle tingene jeg har, men jeg vil alltid ha med meg kunnskapen i hodet mitt.»

Det er et veletablert prinsipp innen god bistand, at vi som hjelper må stå til ansvar for dem vi søker å hjelpe. Dette innebærer blant annet å sørge for at berørte lokalsamfunn konsulteres når vi bestemmer hva slags hjelp vi skal gi. Dette er sunn fornuft, for hjelp som folk ikke ønsker, er egentlig ikke hjelp i det hele tatt.

28,5 millioner barn i konfliktområder drømmer om å gå på skole. Det er en drøm det internasjonale samfunnet bør kunne bidra med å oppfylle. Både for barnas egen del, og fordi det er en god investering i fremtiden.

Det er på tide at vi lytter og lærer.

Jan


Da EU de mottok Nobelprisen i 2012 ble prispengene gitt til utdanning for barn i krig- og konfliktområder. Flyktninghjelpen fikk en del av prispengene fra EU for å gi skole til krigsrammede barn i Øst-Kongo.

Les gjerne mer om prosjektet her

. Foto: Jonathan Hyams

Reklame

Best i test påskeegg 2021