Skal Kongen få Oslo sentrum for seg selv?

Mange gleder seg nå til å få se byrådets komplette navneliste for kjøretillatelser i Oslo sentrum og få vite miljøgevinstene av et bilfritt Oslo.

 


De som vant makten i Oslo skal vedta en privatbilfri sone innenfor ring 1 i Oslo. Der bor det drøye 1000 personer som fem ganger i uken får besøk av 90.000 personer som skal på jobb. Kongen, stortingspresidenten, høyesterettdommere, stortingsrepresentanter, statsråder, LO-sjefen, forsvarssjefen, biskopen, Norges Bank, bystyret og alle andre skal nå bli fratatt retten til å kjøre i sentrum, uansett om det så er for å kjøre en 84 år gammel bestemor med tung bagasje til Trondheimstoget på Oslo S.

Tømme sentrum
Veinettet i Oslo sentrum eies av Oslo kommune og forvaltes derfor nesten helt suverent av det sittende flertallet i bystyresalen. Dagens maktregime er nå som kjent ferdig med hestehandlingen bak lukkede dører der særlig et miniparti traff blinken.
Det er nykommerne i norsk politikk, Miljøpartiet De Grønne (MDG), som er adressat for ideen om å tømme Oslo sentrum for biler. I partiprogrammene er det fint lite å lese om hvordan bilfritt Oslo skal gjennomføres, men det er viktig å få med seg det som er av bilpolitikk.

Bilkrigen
MDG vil at så mange kommuner som mulig stenger sentrum for biler. Tvedestrand, Tønsberg, Trondheim og Tromsø har med andre ord mye å glede seg til hvis "partiformann" Rasmus Hanssen øker sine maktbaser. For MDG i Oslo er bilfritt sentrum bare et virkemiddel i en større tiltaksplan for å redusere biltrafikken i hovedstaden med 33 prosent.

 


Stenger ned innenfor riksvei 162 (Ring 1).

Tjenestereiser
De grønne kommunistene drømmer om å innføre lavutslippsone innenfor Ring 3 fra og med neste år, og trappe dette gradvis opp til et forbud mot fossilbiler innen 2022. Dieselbiler forbys i Oslo på alle dager hvor det er varslet luftforurensing.
Videre er det verdt å ta med at partiet vil tilby alle kommuneansatte el-sykkel framfor bil på tjenestereiser, redusere antall fossilbiler og -busser i Oslo med 90% innen 15 år og å øke prisen på de kommunale parkeringsplassene i hele Oslo til 70 kroner per time.

 


Rasmus Hansson på tjenestereise-sykkel.

Ord med i laget?
Men tilbake til bilfritt Oslo. Skal dette konsekvens-utredes? Hvor stor og betydningsfull er miljøeffekten? Skal bilfritt ut på nasjonal og lokal høring? De fleste vil nok kunne støtte tanken om at så mange som mulig bør ha et ord med i laget før et såpass omfattende tiltak iverksettes i Norge, og at tunge fagfolk bør benyttes for alt de er verdt.

Veldig brått
I MDGs partiprogram står det under tittelen "Et levende demokrati" at "For å fremme politisk forpliktelse må de politiske prosessene være 1) demokratiske, 2) inkluderende, 3) gjennomsiktige og 4) tilgjengelige for folk flest." Det er mulig at mange opplever at bilfritt kommer noe brått på for et raskt vedtak i bystyresalen og de ubesvarte spørsmålene er alt for mange.

For de få?
Nå er ikke bilfrie soner noe nytt i verdenssammenheng. Paris, Graz og Dubrovnik er bare tre av svært mange byer som av historiske, miljømessige eller andre hensyn har bilfrie soner, men det bør ikke bety at å stenge ned en større del av Oslo for biltrafikk nødvendigvis er en god ide. Dette kan fort bli en god ide for de få og den vil kunne endre livet negativt for de mange.
En slik samfunnsendring bør være begrunnet i store gevinster, i dette tilfellet, miljøgevinster. Hva som kommer til å skje med svevestøv og nitrogendioksidkonsentrasjon innenfor Ring 1 vet jeg ikke, dessuten vet vi ikke hvordan forurensingen er i dag, fordi dette måles ikke i sentrum. Uansett, byrådet bør kanskje snart gjøre kjent et samfunns- og klimaregnskap for prosjekt bilfritt Oslo sentrum?

 


Alle biler blir forbudt.

Hvilkens rett?
Hvem skal så få kjøre? 100 prosent bilfritt er jo en utopi. Skal kun Kongen få gleden av å ha et køfritt sentrum rett utenfor garasjeporten sin på Slottsplassen? Skal fastboende, taxi, varetransport, trafikkgodkjente funksjonshemmede, ikke-godkjente funksjonshemmede, LO-sjefen og biskopen få kjøretillatelse? Av de 90.000 som reiser innenfor Ring 1 for å jobbe, bruker syv prosent privatbil. Og mange av disse igjen bruker elbil eller hybrid. Hvor stor andel av disse får fortsette å kjøre til arbeidet? Mange gleder seg nok til å se den komplette listen over hvem som opprettholder sin rett til å ferdes i byen med bil.

Les mer om bilfritt her: http://www.osloby.no/politikk/8-sporsmal-og-svar-om-hva-det-betyr-at-Oslo-sentrum-skal-bli-bilfritt-8182497.html

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.