STABIL OG ATTRAKTIV SKATT


Scheel-utvalget har nylig lagt frem sitt forslag om et nytt skattesystem. Dessverre skaper ikke denne reformen nyskaping og vekst i Norge. Tvert imot, det skapes en betydelig usikkerhet.

 


Hans Henrik Scheels skattereform skaper usikkerhet for Norge

Skattesystemet har flere formål. Først og fremst skal skatt skaffe staten inntekter. I Norge er det også lagt stor vekt på at skattesystemet skal ha en omfordelende effekt mellom innbyggerne. I tillegg er det viktig at skattesystemet er utformet slik at gode incentiver for å drive lønnsom virksomhet ikke ødelegges. På det siste punktet mener jeg Scheel bommer grovt.

Likhet

La meg begynne med det positive. Det er i utgangspunktet bra at skattesatsen for selskaper foreslås senket fra 27 til 20%. Likeså er det positivt at det foreslås å behandle alle eiendeler likt ved formuesbeskatningen, herunder eiendom som hittil har vært verdsatt vesentlig lavere enn andre eiendeler. Dette har gitt alvorlige skjevheter til fordel for eiendomsinvesteringer.

Glem Norge

Det som derimot er svært negativt, er at Scheel foreslår en kraftig skjerping av eierbeskatningen. Ved å foreslå å øke skatten på utbytte og aksjegevinster fra 27% i dag opp til hele 41%, gis det et kraftig signal til norske gründere om at Norge ikke er stedet for å satse. Det hjelper ikke at selskapsskatten som nevnt foreslås senket til 20%. Som om ikke dette var nok, så beholdes formueskatten samtidig som verdien av rentefradrag blir betydelig redusert. Summen blir en kraftig skatteskjerpelse for norske eiere som vil satse på nyskaping og vekst.

Tunnelsyn

Hvorfor gjør så Scheel dette? Det kan synes som dette utvalget har hatt et svært enøyd fokus på internasjonal skattekonkurranse uten å ta innover seg at beskatningen av selskaper og dets eiere må sees i sammenheng. Fokus på selskapsskattesatsen er selvsagt relevant spesielt for storbedrifter med virksomheter i mange land. Storselskapene tilpasser seg dette ved å flytte overskuddene til land med lave skattesatser, slik at skattegrunnlaget forsvinner. Dette har vært et økende problem internasjonalt.

Skatteparadiser

Vil så en reduksjon av selskapsskattesatsen til 20% skjerme mot konkurranse fra lavskatteland? Svaret er nei. Storselskapene vil fortsatt ha incentiver til å flytte overskudd til skatteparadiser. Skattesats på 20% vil neppe være attraktivt nok for å få utenlandske selskaper til å lokalisere seg i Norge. Jeg tror ikke selskapsskattesatsen er så avgjørende. USA har en selskapsskattesats på hele 35%, men har likevel verdens sterkeste næringsliv.

Færre i jobb

Hva blir så konsekvensen av dette? Jeg er redd det blir dramatisk. Mange som tidligere har lykkes i Norge har allerede flyttet fra landet på grunn av formueskatten. Får vi nå en kraftig skjerpelse av kapitalbeskatningen slik Scheel-utvalget foreslår, vil mange andre flytte etter. Flytter de med penger fra landet vil de ta pengene med seg og investere andre steder. Da faller investeringene, nyskapingen og veksten. Færre nye arbeidsplasser vil komme. Det er det siste Norge trenger nå når oljenæringen er i full krise.

Det kommer til å ta flere år før et nytt skattesystem blir vedtatt. Resultatet blir vedvarende usikkerhet rundt rammebetingelsene i en tid som er preget av stor usikkerhet rundt norsk økonomi. I oljenæringen kommer mange tusen arbeidsplasser til å forsvinne i tiden fremover. Disse arbeidsplassene kommer ikke til å bli erstattet fra hverken norske eller utenlandske storbedrifter som måtte mene Norge blir mer attraktivt med lavere selskapsskattesats.

Mot strømmen

Nye arbeidsplasser må derfor skapes fra nye bedrifter med norske eiere. Disse frykter jeg vil rammes hardt av fortsatt formueskatt og den foreslåtte kraftige skatteskjerpingen på utbytte og aksjegevinster. Folk vil ikke bruke sparepengene sine på nyskaping dersom de føler at de ikke blir sittende igjen med noe.

I stedet for skatteskjerpelse trenger landet vårt stimulans til nyskaping. Scheel-utvalget har dessverre foreslått det motsatte og skapt betydelig usikkerhet. Det er bare trist!

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.