*Nettavisen* Nyheter.

Hvilke justiskrav kan vi nå forlange innfridd?

I går hadde vi alle en alvorlig medarbeidersamtale med våre underordnede på Stortinget. Eller i alle fall de 77,7% av oss som gadd å bry oss om vår egen og andres fremtid. De resterende 22,3% er neppe berettiget til å mene noe før neste medarbeidersamtale om fire år, selv om jeg er overbevist om at noen likevel finner veien til nettavisenes kommentarfeltdemokrati.

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Foto: Paul Weaver (Nettavisen)

Gjør det noen forskjell hvem som styrer da?

La oss håpe det. At vi vil få en regjering med gjennomføringsevne og gjennomføringsvilje. To viktige ord som Gjørv-kommisjonen minnet oss om eksistensen av.

Og ikke alt koster like mye penger eller utfordrer handlingsregler eller andre mystiske instrumenter i politikkens verden.

Ut fra de partier som nå har fått flertall i Stortinget og uttalelser i partiprogram og stortingsdebatter kan vi - og skal vi - forvente dette av våre medarbeidere - la oss si før jul 2013:

Straffeloven av 2005 - som Arbeiderpartiet før valget lovet oss at ikke skulle tre i kraft før etter 2017 i det man hadde større respekt for en IT-medarbeider i Politidirektoratet enn Norges lovgivende forsamling - skal iverksettes. Om det er slik at nye paragraftegn er så vanskelig for EDB-verden, får man enten kjøpe skrivemaskiner til påtalejuristene eller inkorporere endringene i straffeloven av 1902 frem til IT-konsulenten er på nett med Stortinget.

Asylpolitikken - som de borgerlige partiene vil ha hht strengere og mykere - må i alle fall skille snør fra barter. Reelle asylsøkere med en asylhistorie som vil kunne tilfredsstille internasjonale krav og som har et beskyttelsesbehov, må behandles med respekt og forventes å vise respekt tilbake. Dette er mennesker med et tapt liv bak seg. På den annen side er det mer enn nok som misbruker asyl-ordet og gir reelle søkere et dårlig rykte. Grunnløse søknader må kunne avslås på få dager og tilbys plass på flyplassinternatet før retur kan finne sted, i stedet for lediggang i norske utkantkommuner og inntrekking til bysentere der det skaper kriminalitet.

Politiet må få frister for å påtaleavgjøre normale saker, og begrunne det dersom en sak trekker ut i tid. I dag er politiet den verste proppen i strafferettssystemet etter at både domstolene og forsvarerne har fått frister å forholde seg til. Det er ingen grunn til at saker skal trekke ut i flere år og samle støv. Han IT-fyren i Politidirektoratet bør kunne innføre et blinke-blinke-varsle-system når en tidsperiode er utløpt. Politiet må også kunne henlegge saker som ikke bør påkalle samfunnets prioriterte ressursbruk, og saker der det har liten eller ingen betydning om straffeforfølges fordi man er anklaget for mer alvorlige forhold eller uansett skal ut fra Norge.

Oppbevaring av siktede isolert på glattcelle over 48 timer forbys. Flere varetektsplasser skal stilles tilgjengelig der dette er påkrevet, og i nærheten av de politistasjoner og domstoler som behandler sakene. Om det i første omgang medfører at noen må vente lengre på soning, handler det om å prioritere der etterforskningshensyn eller farlighet er viktigere.

I løpet av 2014 og kommende budsjettperiode kan vi forlange

Domstolene settes i stand til å behandle rettstvister innen de frister loven har oppsatt. Tiltaket krever dommerressurser, men vi har ikke juristmangel. Det er ikke holdbart når landets største ankedomstol Borgarting lagmannsrett berammer enkle saker to år frem i tid, og regjeringen har latt dette skje med åpne øyne. Muligheten til å skjære til ankesaker ved kombinasjon av skriftlig og muntlig forhandling slik at viktige spørsmål kan behandles på kortere tid, må gjennomføres.

Personvernet gis bedre levekår ved at alle inngrep som går ut over borgernes frihet og selvstendighet skal ha en vurdering av inngrepets omfang, slik at politikerne bare beslutter inngrep der nytteverdien er klart høyere enn frihetstapskostnaden, og der tiltakene avgrenses i tid og vurderes i forhold til nytteeffekt etter å ha vært utprøvet.

Stikkordet for alle endringene over er fokus.

Om bakgrunn for denne blogg - se bl.a. http://www.advokatforeningen.no/PageFiles/25783/Adv.foreningen_rappost_valg.pdf

Vi som er brukere av justissektoren skal nok passe på, men husk det alle dere andre også ved neste medarbeidersamtale.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag