*Nettavisen* Nyheter.

Når jaktinstinktet erstatter fakta

Klikk på bildet for å forstørre.

 


(Politimester Geir Gudmundsen i Hordaland politidistrikt)

I Monika-saken synes medias mål for mye av dekningen å være politimester Geir Gudmundsens hode på et fat. Koste hva det koste vil. Uavhengig av fakta. Men har ikke også han krav på en rettferdig behandling?

Jeg har som hovedregel at jeg ikke omtaler egne saker på bloggen. Når jeg denne gang unntaksvis gjør det, må jeg først gjøre oppmerksom på at jeg bistår Gudmundsen som advokat. Personen Geir Gudmundsen. Innlegget er et tilsvar til mange av medienes påstander og insinuasjoner de siste dagene. Og innlegget er mitt. Fordi man har sunt av å se to sider av en sak, og at dette kunne vært sendt som en pressemelding.

Det blåser på toppene. Og sjefene har ansvar for det som skjer i sin organisasjon. Det er det vi på politikerspråket i Norge kaller å «ta ansvar». I forbindelse med 22. juli-saken ga Jens Stoltenberg begrepet nytt innhold: For å ta ansvar ble han sittende på sin post. Hva Gudmundsen bør, skal og vil gjøre er ikke tema for dette innlegget.

Når krigstypene i går hevder at «Politimester Geir Gudmundsen trekkes dypere inn i Monika-saken» og at «Vitner skal ha forklart til Spesialenheten at han ba varsleren om å holde seg unna», som i overskrifts form refereres videre av andre medier til «Gudmundsen ba varsleren holde seg unna», reiser det spørsmål ved Gudmundsens personlige involvering og faglige integritet. Bakgrunnen for påstanden skal angivelig være et møte på politikammeret den 14. mars 2014.

Da er det spennende å se om det finnes snev av dekning for påstanden som gjennom dagen ble stadig verre når media refererte hverandre. La oss nå kun se på de nøkterne fakta i Spesialenhetens sak.

Politimesteren er sjef for alle i politidistriktet. Han har imidlertid ikke anledning til å blande seg inn i den konkrete straffesak under etterforskning så langt det gjelder påtalemessige vurderinger. Der er lovens ordning at det skal gå mellom politijurist og statsadvokat. Da Gudmundsen ble orientert om at det forelå en uenighet i januar 2014, ba han retts- og påtaleenheten om å klare opp i faktum og følge opp saken. Slik han skulle og kan forventes å handle.

Den 14. mars 2014 ble det ikke avholdt noe møte på politistasjonen, men politistasjonssjefen var innom politimesterens kontor da han så etter leder for retts- og påtaleseksjonen. Politimester og visepolitimester var på kontoret i annet ærend. Politistasjonssjefen spør om politimesteren synes det er i orden å orientere politietterforsker Schaefer om at hans meldinger ble tatt seriøst ved at retts- og påtaleenheten vurderte å oversende materialet til Kripos eller annen ny gjennomgang. Det synes Gudmundsen høres som en god ide, og det vil vise nettopp at meldingene blir fulgt opp på riktig måte i organisasjonen. Ingen av de som er tilstede på dette «møtet» har overfor Spesialenheten hevdet noe annet; tvert imot. Ingen har til Spesialenheten hevdet at Gudmundsen var inne på en tanke om å be noen varsler holde seg unna eller at dette var et tema i den korte samtalen. Det ville også vært oppsiktsvekkende dersom politimesteren positivt skulle ha sagt noe mer om saken eller hvordan konkrete tjenestemannsressurser brukes.


Om man bare leste media, skulle man tro at Gudmundsen var mistenkt for noe fra Spesialenhetens side. Det var han ikke. Han ble avhørt som vitne.


Når uriktige påstander uten videre legges til grunn av sentrale justispolitikere fra alle partier - herunder justiskomiteens meget sindige leder - samt medieaktører, og deretter danner grunnlag for det kollektive medieskapte rop om at hoder må rulle, sier det mye om den norske mentalitet og mekanisme.

Men av og til hadde det vært greit å stikke fingeren i jorda og vente på fakta før man starter jakten på enkeltpersoner, og at jakten vurderes på rette premisser.

Politimesteren skal i kraft av sitt embede etter kutyme og forventing ikke uttale seg mens granskning pågår, kan Politidirektoratet melde til media. Det er sikkert riktig. Om varslerrutiner er gode nok i en etat som politiet, vil vi etterhvert får svar på. Jeg synes imidlertid ikke det er riktig at Gudmundsen samtidig skal utsettes for ville bakholdsangrep utenom jaktsesong. Derfor velger jeg likevel å uttale meg og tenke på mennesket oppi dette. Som vel også har krav på en rettferdig behandling? Selv om han altså også er Politimester.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag