RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
John Christian Elden

Når makten korrumperer - om politiets ulovlige førerkortbeslag

Politiet er gitt en vidtrekkende makt til å bestemme over hvem av oss som skal kunne kjøre bil. Veitrafikkloven oppstiller et rundt og fint krav til at man må være "edruelige" før man kan ferdes bak rattet.

I Politidirektoratet har noen utarbeidet handlingsplaner som kan sikre politiets deltagelse i den politiske debatt. I russammenheng har for eksempel Politidirektoratet utgitt en plan om bekjempelse av narkotikakriminalitet I punkt 4.4 heter det om politiets oppgaver:

"Politiet bør være oppmerksomme på debatter og opptreden som er egnet til å skape sosial aksept for narkotikakriminalitet, for eksempel legalisering av cannabis."

På andre fronter vil politiet bekjempe motorsykkelentusiaster ved å kalle dem kriminelle gjenger og lage handlingsplaner der de erklærer at de vil og må bruke "forvaltningsmessige virkemidler" for å motarbeide dem.

Et slikt "virkemiddel" er førerkortbeslag.

Men er det lovlig?

NEI sier nå Sivilombudsmannen i en knusende klar avgjørelse som politiet må rette seg etter. Makten kan ikke lenger misbrukes "i det godes tjeneste".

På juristnorsk konkluderer ombudsmannen med at "De to bøteleggelsene av klageren var isolert sett ikke nok til å oppfylle vilkårene for tilbakekall. Politiets bevisvurdering og vektlegging av klagerens redegjørelse synes ikke å ha vært i tråd med beviskravene i vegtrafikkloven § 34 femte ledd eller med retningslinjene i politiets håndhevingsinstruks. I mangel av ytterligere undersøkelser fra politiet forelå det dermed ikke tilstrekkelige holdepunkter for direktoratets konklusjon om at klageren brukte rusmidler med en slik regelmessighet og hyppighet at det forelå misbruk, eller at misbruket hadde betydning for hennes skikkethet som innehaver av førerett, jf. vegtrafikkloven § 34 femte ledd."

Kort sagt: Du er ingen trafikkfare selv om du skulle ha tatt deg en blås, noe mer enn du er det om du skulle ha tatt deg et glass øl. Forutsatt at du ikke kjører rett etterpå selvsagt.

Bergens Tidende har fulgt opp avgjørelsen med en knakende god lederartikkel. . Det er ikke vanskelig å være enig i konklusjonen:

"Politi og domstoler må slutte å inndra førerkort som et ruspolitisk virkemiddel"

Jeg legger til: Hvis ikke sees vi nok snart i retten.