RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
John Christian Elden

Neste skandale i Monika-saken

Hordaland politidistrikt fikk i dag en bot på 100 000 kroner fra Spesialenheten for Politisaker.

Begrunnelsen for boten er at politiets håndtering av rapporten fra politietterforsker Robert Schaefer ikke var kvalitetsmessig forsvarlig, eller som det står i boten: "Behandlingen var ikke effektiv og tillitsvekkende, og innebar risiko for at en alvorlig sak forble henlagt på et uriktig grunnlag".
 
Fungerende politimester John Reidar Nisen må nå ta stilling til om han aksepterer at politidistriktet utviste grov uforstand i tjenesten ved henleggelsen og unnlatelsen av å gjenåpne saken.

Dette skjer samtidig som Hordaland politidistrikt fortsatt etterforsker Monika-saken. Politidistriktet skal bestemme hvilke etterforskningsskritt som skal gjenomføres for å belyse skyld og uskyld. De skal innstille til Statsadvokat og Riksadvokat på om tiltale skal reises, eller om saken på nytt skal henlegges som intet straffbart forhold eller på bevismessig grunnlag.

Etterforskning og påtalemessige avgjørelser skal i en rettsstat foretas av en uhildet politiinstans. Som ikke har bindinger mot noen av partene eller noen interesse i sakens utfall.

Det avgjørende etter menneskerettighetene er ikke bare om etterforskningen er uhildet, men også at den utad oppfattes som uhildet. Ingen som har med saken å gjøre skal kunne mistenkes for å ha noen interesse i utfallet.

Den fornærmede part - Monikas mor - og den siktede part i denne saken er begge beskyttet av denne menneskerettigheten.

Når denne saken avsluttes, er det en av dem som ikke vil nå frem.

Begge har klagerett til Menneskerettighetsdomstolen - for eksempel med den begrunnelse at politiet utad ikke var i stand til å ha en uavhengig stilling der det var full kamp mellom etterforskere, jurister og ledelse om hva som var riktig og feil i saken, og hva som faktisk hadde skjedd. Der det lett argumenteres med at det lål en prestisje - som blant annet medførte at politimesteren tok permisjon, at påtaleansvarligr forsvarte henleggelsen, og at etterforskere var opptatt av at ledelsen tok feil. Når fungerende politimester dessuten mens etterforskningen pågår må ta stilling til om det var uforsvarlig å henlegge saken med den begrunnelsen påtaleansvarlig den dag i dag står for - en avgjørelse som kan ha betydning for hvem som bekler fremtidens post som politimester i byen -, er det vanskelig å se hvoran man i etterpåklokskapens tid om et år eller to, kan hevde at Hordaland politidistrikt hadde en nøytral og uavhengig holdning i saken.

Moren har krevet erstatning av politidistriktet for dårlig politiarbeid. Siktede nekter skyld etter anklagen fordi han mener seg uskyldig og at politiets mistanke er feil.

Jeg tror Kongeriket Norge vil bli felt i Menneskerettsdomstolen for brudd på reglene om rettferdig rettergang. Det som er uklart er hvilken av partene som inngir klagen.

Men spørsmålet om overføring til annet politidistrikt er for lengst reist - så den fremtidige skandale er i alle fall varslet.