Dagen før dagen har Aftenposten ingen tro på Horne

Benytter Aftenposten seg av 8.mars for å drive partipolitikk?

Under overskriften "Tilbakeskritt for likestillingen" (ikke en gang et spørsmålstegn) avviser redaksjonen i Aftenposten på forskudd den nye regjeringens intensjon om å utvikle en ny likestillingsmelding. Grunnlaget er ikke særlig mer enn at Fremskrittspartiet har tillatt seg å være kritisk til den rødgrønne regjeringens tiltak for å fremme likestilling.

Slik dannes ortodoksi i norsk opinion. Hvis en part man liker gjennomfører noe med gode intensjoner, er det ufint, bakstreversk, og helt misforstått å stille spørsmål ved det.

Kvoter og pappaperm er "kjeppene" som Aftenposten erklærer som helt nødvendige i tiltakene for likestilling. Kanskje de har rett, men det er det for tidlig å vite sikkert.

Kvoter kan fungere hvis de oppmuntrer grupper som ellers ikke kunne tenke seg å delta på grunn av diskriminering, til å likevel stille. Blir det mer vanlig med kvinner i styrer, så er det mer sannsynlig at de melder seg og/eller blir invitert. For eksempel. Men kvotering bygger på strukturell diskriminering: hvis vi er enige om at kjønn er et usaklig kriterium for å bli valgt til et styre når det favoriserer menn, burde vi også ha prinsipielle betenkeligheter når det favoriserer kvinner. Og hvis det blir slik at kvinners bidrag i styrearbeid generelt nedvurderes fordi de er kvoterte, har ordningen virket helt mot sin hensikt. (Heldigvis ser det ikke ut til at det er blitt slik).

Pappaperm fører til at familier der fedre av ulike årsaker ikke kan ta seg fri, mister permisjonsuker. Det hjelper ikke at det er full forvirring om hensikten med use-it-or-lose-it pappaperm: er det for at barna skal få likeverdige opplevelser med begge foreldre, er det for at menn skal ha en bedre grunn til å ta seg fri fra stillinger de ellers forventes å holde seg til, eller er det for å redusere tiden kvinner "taper" i karrieren fordi de tar seg tid til å være mødre?

Med andre ord: i begge disse sakene er det pro og kontra, saklige argumenter begge veier. Vi trenger diskusjonen som belyser alle.

For likestilling er et langsiktig prosjekt, og målene vil bare lykkes når det er gjennomgripende holdningsendringer. Tvang er et tilgjengelig virkemiddel, men det er risikabelt og kan ha paradoksale effekter. Det er i hvert fall ikke bakstreversk å være kritisk til forslag om bruk av det Aftenposten kaller "kjepper".

Uansett innholdet til Hornes bestilte likestillingsmelding, vil den bli møtt med en kombinasjon av saklige innsigelser og støtte, hysterisk paroleprat, og ad hominem angrep mot alt som har med FrP å gjøre.

Aftenpostens redaksjon får nok mer applaus om de satser på paroler og ad hominem, men oppnår mer for samfunnet om de satser på saklige innsigelser og støtte. Denne lederen fyller oss ikke med håp.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.