Dialog med Islam Net?

Folk er forargede over at først regjeringen, så Aftenposten, mener at et samarbeid med Islam Net er et konstruktivt tiltak mot ekstremisme. Lider vi alle under et enfoldig syn på hva "dialog" egentlig går ut på?

Mange tror at pilegrimene - forfulgte for sin tro i England - som anløp Plymouth i dagens Massachusetts i 1620, seilte til USA Nord Amerika for å oppleve trosfrihet. Det gjorde de ikke. De ville simpelthen skifte ut teokratiet som ikke passet dem i hjemlandet med sitt eget teokrati i den nye verden.

Det er sikkert mye ulikt innenfor Islam Net, men alt tyder på at dette er en organisasjon hvis formål er å gå inn for et teokrati i Norge: helt sikkert for norske muslimer, trolig også for alle andre. Om det innebærer steining av folk som er utro, væpnet valfart til Syria, og dødsstraff for homoseksualitet kan sikkert diskuteres, men dette er en gruppe som mener at almenngyldige lover har himmelsk og ikke verdslig opprinnelse. Eidsvollmennene kunne være så enige og tro de bare ville, men deres enighet og troskap er underlagt det som ble åpenbart for Profeten for lenge siden.

Det vil også være deres premiss i enhver dialog.

Hvis vårt premiss er at denne gruppen egentlig, innerst inne, lengter etter et sekulært, åpent, og tolerant samfunn med fri utøvelse av religion, seksualitet, yrke, utdannelse, osv., for alle uavhengig av kjønn, etnisitet, livssyn, e.l., er vi naive. Vi står langt fra hverandre i helt grunnleggende spørsmål.

Men vi kan likevel snakke med dem:

  • For det første fordi de til en viss grad er berettiget i å føle seg misforstått. Islam og muslimsk liv blir sensasjonalisert og eksotifisert for mye i norske media, og muslimer av alle slag møter ofte på merkelige fordommer. Jo mer presise vi er i vår kritikk og (når det er på sin plass) fordømmelser, jo bedre er effekten. Hvis vi vil at folk i Islam Net skal få ned pulsen, må vi snakke roligere med dem.
  • Selv om det bare er en liten skive med sammenfallende interesser, så kan og bør vi samarbeide om det. Uten at vi dermed gjør noen innrømmelser der vi slett ikke er enige.
  • Vi greier ikke overbevise organisasjoner, men vi kan overbevise enkeltmennesker. Vi må vise flest mulig at "storsamfunnet" er inkluderende for mye ulikt, samtidig som vi har noen ufravikelige krav. De som velger å stå utenfor, skal vite konkret hvorfor. Og her synes jeg vi skal være svært så konkrete: vi segrerer ikke kjønn i det offentlige rom, alle må identifisere seg med ansikt, begge kjønn har lik eiendomsrett, oppvigleri til vold er forbudt, osv.

Dette er ikke en enkel sak å skille mellom meninger og overbevisninger vi ikke liker eller sågar avskyr men som likevel er lovlige, og ulovlig adferd som kommer av ekstreme synspunkter. Folk i Islam Net og andre organisasjoner er helt i stand til å se inkonsevkens og hykleri om vi ikke har dette skillet klart for oss.

Til det krever vi kunnskap, innlevelse, og motet til å stå for våre egne verdier.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.