RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Leif Knutsen

Er det helt på jordet å være skeptisk til vaksinasjon?

Kjefting på og demonisering av vaksinemotstandere er neppe veien å gå.

La meg forklare litt om sykdom og vaksiner. Dette er noe de aller fleste vet, men som nesten alle later som de ikke vet i debatten.

Først om smittsomme sykdommer.

Det dreier seg om to risikoer for deg personlig: risikoen for at du blir syk av å være utsatt for smitte, og risikoen for at sykdommen har alvorlige følger, i verste fall at du dør. Så er det risikoen for andre. Hvis du blir syk, så utsetter du andre for smitte, som igjen gjør at de risikerer å bli syke, som igjen medfører risiko for at det sykdommen får alvorlige følger.

Hver gang jeg skriver "risiko" kan vi tenke oss et tall mellom nesten 0% og nesten 100%. Hvis du blir utsatt for smitte, er det et eller annet sted mellom litt over 0% og litt under 100% for at du blir syk, og hvis du blir syk, er det et sted mellom litt over 0% og nesten 100% for at det går galt med deg.

Det er ikke alltid vi vet hva tallet mellom 0% og 100% er, av to grunner: 1) Det er vanskelig å måle det med god presisjon fordi vi ikke har lov til å eksperimentere med "utsatt for smitte" og "følge med på om det går galt." 2) Tallet varierer fra person til person. Noen synes å ha naturlig immunitet mot visse sykdommer, andre er veldig utsatt for dem. Det kan ha med arv og generell helsetilstand å gjøre.

Vi vet for eksempel at kopper er en svært smittsom sykdom med stor risiko for alvorlige følger. Kusma er også svært smitsomt, risikoen er lavere men varierer med alder.

Og så videre. 

Så om vaksiner.

Vaksiner reduserer risikoene. De reduserer risikoen for at du blir smittet og blir smittefarlig, og de reduserer følgelig risikoen for at du blir syk. Hvor mye de reduserer risikoen har med effekten ("efficacy") å gjøre. Men det innebærer også risiko å få vaksiner, og her er det samme regnestykke. Det er en viss sjanse (mellom litt over 0% til litt mindre enn 100%) for at du opplever en uheldig bivirkning, og det er en viss sjanse for at den bivirkningen virkelig er plagsom.

En polarisert debatt

Krangelen er mellom to ekstreme ytterpunkter:

- En gruppe som forsøker å maksimere risikoen ved å ta vaksine og minimere risikoen ved å bli smittet (og smitte andre)

- En annen gruppe som forsøker å maksimere risikoen ved å bli smittet og å smitte andre, og minimere risikoen ved å vaksinere

Denne krangelen hindrer enhver rimelig diskusjon om hva tallene egentlig er, og hvilke variabler som gjør at risikoene for det ene eller andre er større for ulike mennesker. 

Joda, det finnes sunn skepsis til vaksiner

I all den tid at det er tvil om hva tallene er, er det ikke galt eller umoralsk å være skeptisk til vaksinasjon slik man kan være skeptisk til all medisinsk behandling. Men skepsisen må jo selvfølgelig bygge på rasjonell bruk av empiri og logikk. Dogmer og konspirasjonsteorier vitner om desperasjon. 

Det blir også litt desperat når all skepsis til vaksiner blir møtt med de mest utrolige beskyldninger.

Skepsis er en sunn impuls, og i dette tilfellet kompliseres det hele ved at vi ved å be noen vaksinere seg selv eller sine barn, også ber dem om å ta en risiko for å beskytte andre enn seg selv. Hvis bare én person i hele verden ikke vaksineres mot en bestemt sykdom, har det veldig liten effekt. Men om alle tenker slik han/hun som ikke vaksinerer gjør, kan det bli katastrofalt.

Den rimelige reaksjonen på antivaksinasjonsaktivisme er derfor å lytte, vurdere argumentene, se på hva som finnes av empiri, erkjenne usikkerhet der det finnes, og bygge kunnskap heller enn fordommer. Om det ikke overbeviser de argeste motstanderne, vil det virke overbevisende på de foreldrene som står på sidelinjen og bare hører kjefting.