*Nettavisen* Nyheter.

Fem ting du skal vite om du ennå ikke har bestemt deg

Mitt råd for de ubesluttsomme blant oss: støtt partiet som viser mot og omstillingsvilje overfor de utfordringene som ligger like rundt hjørnet; avlegg din stemme for å få den parlamentariske realitet du mener er best; engasjer deg politisk mellom valgene. Og ikke vær redd for uenighet.

Hvis du er blant dem som etter TV-debatter, valgomater, brosjyerer, avisinnlegg, og alt mulig annet rart ennå ikke har bestemt deg for hvilket parti du skal stemme på, vil jeg gjøre deg oppmerksom på følgende:

  1. Det er veldig smalt i norsk politikk. I hovedtrekk vil alle partiene det samme: en blandingsøkonomi med gode velferdsordninger, inntektsutjevning for å sikre sosial utjevning, en god almennskole, god infrastruktur, et rikt og mangfoldig kulturliv, et stadig bedre miljøvern, og en meningsfull rolle for Norge i det globale samfunn. Det er ingen partier som har tenkt å avskaffe eiendomsrett, fremme fattigdom, dyrke rasisme og diskriminering, eller gjøre Norge til noe annet enn et demokratisk samfunn med blandingsøkonomi. (Dette er forøvrig et problem: norske politikere er altfor opptatte av å komme overens).
  2. Vi står foran omstillinger som vi i beste fall kan utsette, og da mer uforutsette konsekvenser. Det må realiseres stordriftsfordeler i kommuneforvaltningen, og da må kommuner slås sammen. Helsesystemet må restruktureres. Velferdsordninger vil justeres. Vi kan ikke velge bort utfordringer forbundet med innvandring og integrering. Vi betaler dyrt og på mange måter for å være et høykostland. Vi trenger store reformer i offentlig forvaltning (og mange av disse er underveis). Vi aner ikke hva vi skal leve av når oljen tar slutt, eller blir irrelevant.
  3. Det er skadelig for et parti å være i posisjon for lenge, og det er sunt å ta ansvar for det man sier i opposisjon. Etter åtte år i regjeringsposisjon, er de rødgrønne av naturlige årsaker blitt mer opptatt av å forsvare det de har gjort enn å snakke om det som gjenstår å gjøre. Og opposisjonen er blitt vant til å stå på for alternativer som får gjenklang blant velgere men som ikke så lett kan gjennomføres.
  4. Det norske samfunn er ikke fremme. Våre etterkommere om 100 år vil se tilbake på oss og mene at vi var utrolig bakstreverske og konservative. De kommer ikke til å forstå at vi vegret oss for å gjøre endringer som viste seg å være helt nødvendige og nyttige, men heller ikke at vi i det hele tatt vurderte tiltak som viste seg å være totale fiaskoer. Altså: vi må som samfunn og som politikere tåle å prøve alt vi kan, lære av våre feil, og ikke bli for hovmodige av våre suksesser.
  5. Den nye regjeringens sammensetning og politikk avhenger av mandatet i Stortinget og ikke opptellingen av stemmer. Du har to måter å påvirke den politiske prosessen i Norge på: ved å stemme med valgseddel og ved å bruke din stemme i offentlig debatt. Mitt råd er dette: bruk valgseddelen taktisk for å få til det politiske mandatet du mener er best for landet; og så bruk dine krefter mellom valgene på å fremme saker som du tror på. Da kan du ha god samvittighet. Hvis du stemmer idealistisk ved valget og så holder kjeft resten av tiden har du forsømt ditt personlige politiske ansvar.

Uansett hvilken regjering vi får om en måneds tid, er det avjgørende at den har motet til å være ærlig om utfordringene vi har, får konstruktiv kritikk og opposisjon, og har en plattform som de kan stilles til ansvar for.

Det vil være en stor forbedring.

Godt valg!

Er du fortsatt med?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.