Hvem er den snille legen?

Fastleger bør opplyse om reservasjoner mot selvbestemt abort fordi møtet mellom lege og pasient er privat og full av nyanserte forhold.

Tenk deg: Et møte mellom en kvinne og hennes (i dette scenarioet, mannlige) fastlege. Hun er gravid, vurderer abort. Dette er en 35 år gammel gift kvinne med to barn fra før, ryddige økonomiske forhold, jobb i offentlig sektor som gir permisjoner og annet som letter byrden. Hun kommer ut igjen og har bestemt seg for å fortsette svangerskapet

Hva har skjedd?

Her er to scenarioer:

Scenario 1

Hun tror ikke hun greier å ha et barn til. Hun sliter med angst og er ofte utslitt. Det eldste barnet har adferdsproblemer. Det ser dårlig ut for ekteskapet. Hun er sårbar, og dette uventede svangerskapet skapte full krise for henne. Hun gikk til legen og ba om råd fordi hun fryktet uforutsigbarheten fra sin mann og har ingen venninner å betro seg til. Det hun ønsket seg var et trøstende ord, oppmuntring om sin beslutning, råd fra et klokt medmenneske.

Legen overhørte detaljene og forsto det slik at hun var usikker på om abort var veien å gå. Han forsikret henne om at hun hadde alle forutsetninger for å greie et tredje barn. Han syntes det var for galt at et godt og trygt hjem som hennes skulle lide tapet av å miste det tredje barnet og oppmuntret henne til å fortsette svangerskapet.

Scenario 2:

Abort var egentlig bare en teoretisk mulighet. Selv om det var mange problemer i hennes liv, så forsto hun at dette var typisk. Av erfaring visste hun at svangerskapet går sin gang, prioritetene ordner seg selv, og at mammapermisjon var en velsignelse. Hun hadde tro på at legen ville ha et godt perspektiv, så hun var lettet da han forsikret henne om at alt ville gå bra om hun fortsatte svangerskapet.

Legen lyttet til det hun fortalte og bekreftet hva hun egentlig ville.

OK:

Forskjellen mellom disse to scenarioene er så nyanserte at det vil være umulig i ettertid å skille dem fra hverandre, og jeg er ikke så sikker på om det hadde vært mulig for en flue på veggen under samtalen å høre forskjell, heller. Vi snakker her om situasjoner som er omtrent umulige å etterprøve: med mindre legen med rene ord fraråder (eller tilråder) abort som et argument mot det kvinnen med rene ord sier hun ønsker, så blir samtalen om saken nettopp det: en samtale der det utveksles opplysninger og synspunkter.

Det må innrømmes at min erfaring med selvbestemt abort i alle tilfeller er annenhånds og begrenset. Men alle kvinner som har diskutert dette med meg syntes det var en vanskelig beslutning, selv om de aldri var i tvil om at det var den riktige. De følte seg sårbare under prosessen og slitne etterpå. Det er sikkert noen som syntes dette er helt greit og forretningsmessig, men vi må være åpne for at opptil flere syntes det er vanskelig.

Men hvis kvinnen hadde visst at legen hun gikk til reserverte seg mot ethvert bidrag til abort, hadde hun kunnet reservere seg mot ham - enten som fastlege eller for denne bestemte saken.

For leger er også mennesker som - uansett hvor gode intensjonene og ferdighetene er - må anvende sin egen dømmekraft og samvittighet for å vurdere hva som er riktigst for pasienten. Det er et helt legitimt argument å kreve at leger som vil reservere seg mot abort velger noe annet enn fastlegestillinger. Men da må vi innse at vi i praksis nedlegger begrensninger på ellers godt kvalifiserte leger på grunn av noe som for dem er en samvittighetssak - kanskje det er riktig å gjøre det, men la oss ikke late som det er en bagatellmessig beslutning. Og da ser vi også bort fra at det antagelig er folk som foretrekker en fastlege med slike reservasjoner.

Kanskje er det på tide at vi begynner å sette oss inn i hva slags forventninger vi har til vår fastlege, og hva han/hun forventer av seg selv: når er det medisinske ferdigheter kommer til kort, og medmenneskelighet må til? Vil vi virkelig ha leger i frontlinjen som kun har kliniske betraktninger, eller ønsker vi også leger som søker i sitt eget verdisystem etter gode betraktninger for sine pasienter? Er det virkelig slik at leger som har reservasjoner om abort er uegnet til å være fastleger?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.