*Nettavisen* Nyheter.

Kjørte Abbas akkurat inn i en blindvei med en grøft i enden?

Abbas' ønske om å gjøre Palestina til part i den internasjonale straffedomstolen er antagelig det siste og mest desparate trekket i Durban-strategien.

(Raphael Ahren orienterer godt om saken i Times of Israel, men her kommer noe av det samme pluss mine egne synspunkter på norsk)

Det var ikke helt uventet at Abbas umiddelbart etter nederlaget i FNs sikkerhetsråd søkte om palestinsk medlemsskap i den internasjonale straffedomstolen (ICC), og nå har han antagelig spilt sitt siste kort i det som ofte kalles Durban-strategien.

Hva ligger foran oss, og hva vil det hele føre til?

(Bare sånn for ordens skyld: det er ingen seriøse jurister som mener at selve okkupasjonen er ulovlig. Det som er omstridt er hva Israel foretar seg som okkuperende makt, altså om de behandler sivilbefolkninen iht Genevekonvensjonen, bruker militærmakt til legitime formål, osv.)

Det første å være klar over er at ICC er brennende opptatt av å etablere og beholde troverdighet i verdenssamfunnet, og det er spesielt smertefullt at to av de mektigste militærmaktene i verden (USA og Kina) nekter å ha noen befatning med domstolen, og at Russland ikke har ratifisert traktaten. USAs innvending er en (forøvrig berettiget) frykt for at domstolen vil brukes i politiske ærend, i tillegg til generell skepsis til overnasjonale myndigheter.

Det er absolutt ingen tvil om at Abbas-regjeringen har som formål å bruke ICC for å sette politisk press på Israel. Man kan mene ulikt om formålet med et slikt press er berettiget, men politikk forblir politikk uansett hvordan man stiller seg til den enkelte politisk sak.

Derfor vil ICC ganske sikkert holde seg strengt til prosedyrene og nøye forholde seg til om:

  • Palestina i det hele tatt kan bli part i ICC. I utgangspunktet er det bare selvstendige stater som kan bli part, og Palestina er bare kanskje det.
  • Hvilken jurisdiksjon som gjelder. Ettersom Israel har valgt å ikke være part i ICC (på grunn av betenkeligheter om at domstolen vil kunne misbrukes til anti-israelske politiske formål, QED), så er det bare forhold utenfor Israel som har inntruffet etter at Palestina eventuelt er blitt medlem som er gjenstand for etterforskning.
  • Om de velger å undersøke. Domstolen tar nemlig ikke for seg alle angivelige forbrytelser, men de "mest alvorlige" forbrytelsene. Man kan ha sterke meninger om israelsk politikk på Vestbredden, men det skal et litt spesielt tankesett til for å mene at dette er blant de mest alvorlige i dag.
  • Om de angivelige forholdene faktisk er forbrytelser, og her vil antagelig Israel - om det kommer så langt - legge frem argumenter om at områdene ikke er okkuperte fordi de ikke har vært del av en stat siden 1917, og at bosetningene ikke faller under artikkel 49 i Geneve-konvensjonen fordi det ikke er snakk om tvangsflytting inn i områder utenfor våpenhvilelinjen fra 1949.
  • Om det blir en etterforskning, og om det blir siktelse, og mot hvem.
  • Forholdene er relevante når de kommer så langt. Alt Israel trenger å gjøre er å fryse utbygging av bosetningene så blir det uklart om forbrytelsene faktisk foregår.

Vi kan være sikre på at israelske myndigheter er godt forberedte på det og vil gå inn for å gjøre det vanskelig for ICC å forfølge dette uten å slite på egen troverdighet. Ettersom det både i USA og Israel er fremragende jurister med spisskompetanse i folkerett som gjerne vil bryne seg på denne saken, kan dette bli veldig interessant for jusnerder.

Alt dette vil ta år, og det bør være uvisst for Abbas om dette fører til at Israel føler press eller snarere tvert i mot undergraver israelsk velvilje til noe som helst fra palestinske myndigheter. Vi skal heller ikke se bort fra at Israel anlegger sak mot palestinske myndigheter, selv om jeg tror det blir enda vanskeligere.

Hva tror jeg vil skje?

Jeg tror at ICC kommer til å godta Palestinas søknad om å bli part i ICC, men med noen forbehold. Og så kommer de til å somle veldig med alt som kommer etterpå. Det kommer veldig snart til å bli tydelig for Abbas at dette er en blindvei. Jeg tror Israel kommer til å svare på dette med å 1) kritisere ICC for å misbrukes til politiske formål, og å 2) argumentere mot de juridiske sidene av saken.

Et paradoks kan komme av at Israel avkrever fra Abbas et entydig svar på hvor han mener Palestinas grenser går, og for den som har fulgt med er det tydelig at det er noe Abbas helst ikke vil inn på.

En sak i ICC vil være temmelig ubehagelig for Israel, men det hele kan vise seg å slå voldsomt tilbake på Abbas. Han vil måtte besvare noen litt kinkige spørsmål under selve prosessen, og det vil ta langt mer tid og krefter enn mange rundt ham tror. Hvis radikale elementer i Fatah blir utålmodige, kan det være at Abbas finner et påskudd for å starte en ny intifadah. Det blir viktig at Israel ikke gir ham det påskuddet og har en strategi for å møte en intifadah uten at det blir en PR-katastrofe av det.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag