*Nettavisen* Nyheter.

Kommentar til kommentarene om søskenbarnekteskap

Det er alltid vanskelig å vite om synspunktene som kommer fra dem som bryr seg med å dele sine, er representative for synspunkter fra "folk flest". Det blir bare gjørme av å svare direkte, så jeg tar opp noen av emnene her.

Mitt innlegg om søskenbarnekteskap avstedkom mange ulike reaksjoner både her og i andre fora. For å ta noen av dem

"Knutsen synes å mene det er helt greit med søskenekteskap".

Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Men jeg er ikke alltid så sikker på at forbud og påbud er den beste reaksjonen på det jeg synes er greit. Innlegget mitt var et forsøk på pense debatten inn på de viktigste spørsmålene og ikke bare hva vi synes er greit eller ikke greit.

Men dette skjer faktisk ganske ofte: den som i Norge ikke hiver seg ned i skyttergraven for å forsvare norsk klokskap mot fremmede impulser, blir umiddelbart stemplet som kjetter.

"Det egentlige problemet er tvangsekteskap."

I et annet kommentarfelt enn dette var det noen som til overmål påsto at ettersom forbud mot tvangsekteskap vanskelig lar seg håndheve, så vil dette forbudet ha den etterlengtede effekten - i tillegg, altså, til å eliminere de genetiske effektene av at (forholdsvis) nære slektninger får barn sammen.

Jeg synes det i alle tilfeller er greit å skille mellom ulike problemer som vi forsøker å møte. Jeg er - som de fleste andre, vil jeg tro - mot at folk skal presses inn i ekteskap og også at barn blir født med genetiske problemer som kunne vært unngått. Blant mange andre ting jeg er mot. Men begge disse er fenomen som er mer sammensatte enn mange velger å tro.

Tvangsekteskap, for eksempel, er ikke et enten-eller. Ekteskap som er inngått under rent tvang ("hvis du ikke gifter deg med ham/henne, skyter jeg deg") kan de aller fleste stedene annuleres gjennom en grei prosess. Det vi snakker om er ulike former for press: slektninger truer med å støte folk ut hvis de ikke føyer seg; ellers blir det brukt økonomiske midler; eller annet sosial press. Dette skiller seg ikke kvalitativt fra foreldre som klager, baksnakker, unnlater å invitere, kjefter, osv., når de er misfornøyde med sine barns valg. (Og noen ganger, forøvrig, helt berettiget). Overgangen mellom å "være klar" til "å øve press" til "tvang" kan være glidende.

Det man snakker om når det gjelder innvandrermiljø er at foreldre, eventuelt besteforeldre og andre slektninger, velger ut det de mener er en passende ektefelle og øver press på personen det gjelder. Rasjonalet til pårørendes valg kan være ymse: kontinuitet i slekten, kontroll over eiendom, mer fredelige forhold, og oppholdstillatelse i Norge. Jeg har snakket med mange med bakgrunn i arrangerte ekteskap som er ganske edruelige om at slike ekteskap har sine fordeler og ulemper, akkurat slik kjærlighetsekteskap har.

Jeg synes forøvrig vi sitter litt i glasshus hvis vi mener at våre ekteskapsordninger er alle andre klart overlegne.

"Jeg har hørt om grusomme effekter av innavl"

Jo større anesammenfallet er, jo større er sjansen for at recessive gener kommer til utrykk i individets fenotype. Men genetiske sykdommer kan også forekomme blant folk hvor det ikke er påviselig anesammenfall. Forskjellen ligger i sannsynligheten for at noe slikt skulle skje, og de er forsøkt målt i studier.

Anekdoter er farlige en slik sammenheng, fordi vi har lett for å søke bekreftelse på våre meninger. Om vi hører om 100 barn som har et medfødt problem, vil vi først og fremst huske det eksempelet der foreldrene var i slekt.

Hvis det er riktig som Bradford-studien viser, at risikoen øker fra 1.5% til 3%, så er det viktig å være klar over hvilken prosentsats er grensen for hva som er uakseptabel. 1,6%? 2%? Dette har nemlig betydning for om vi også skal forby at voksne med "bare tre" eller "bare to" eller forsåvidt "bare en" felles besteforeldre skal få gifte seg. Det kan også ha betydning for om vi skal tillate at tremenninger gifter seg

Men det mer interessante at hvis vi virkelig vil hindre "innavl", så bør vi oppmuntre flest mulig til å 1) kartlegge sine aner, og 2) få genetisk testing før de får barn. Faktisk før de vurderer å gifte seg med en bestemt person. I Island har de sågar en app som går inn for noe av dette.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.