Mine fem paroler for kvinnedagen

Om jeg skulle ha mitt eget 8.mars tog for å synliggjøre de viktigste kvinnesakssakene, ville jeg ha hatt følgende paroler:

  • Ja til sunne kroppsidealer for kvinner. Vi - og da særlig jenter og unge kvinner - bombarderes av destruktive og urealistiske skjønnhetsidealer. Vi må i stadig økende grad dyrke skjønnheten i kvinners mangfold og fremme oppbyggelige forbilder.
  • Åpne øyne om vold og voldtekt. Om det bare er omtrentlig riktig at ti prosent av norske kvinner er blitt voldtatte en eller flere ganger i løpet av sine liv, har vi et kjempeproblem. Dette må forskes, utredes, og forklares slik at vi med større sikkerhet kan forstå og gjøre noe med problemene.
  • Avskaff stereotypen om den seksuelt hjelpeløse kvinnen. Både på det ytterste venstre og høyre i vestlig politikk gjøres kvinnelig seksualitet til noe sårbart som må beskyttes. Dette er nedlatende og ødeleggende.
  • Norsk bistand spisses for kvinners rett til helse, utdannelse, yrke, og eiendom. Det er tung forskning som viser at jo mer kvinner har rett til å bestemme over familieplanlegging, søke utdannelse, velge yrke, og arve/erhverve eiendom, jo bedre er den økonomiske utviklingen. Norge bør fokusere all sin bistandspolitikk på dette, og gjerne ved å omgå patriarkalske samfunnstopper og heller satse på private initiativ.
  • Fjern hindre til selvbestemt abort! Det henger igjen altfor mange kompromisser fra 70-tallet i dagens abortlov og -ordninger som skaper unødvendige hindre for kvinner som ønsker å benytte seg av retten til å bestemme selv. Disse må fjernes.

Det kunne sikkert vært flere, men om vi gjorde fremgang på bare en av disse frem til neste 8.mars, ville jeg vært fornøyd.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.