RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Leif Knutsen

Professor Iversens frisinnede omgang med virkeligheten

Ole-Erik Iversen advarer om amerikanske forhold, men han burde heller lengte etter dem. Norge er et foregangsland for amerikanske aktivister som vil avskaffe selvbestemt abort.

En gjennomgående lov i norsk debatt er at man i mangel av bedre argumenter skremmer man folk med "amerikanske forhold". Det er nettopp det overlege og professor (!) Ole-Erik Iversen gjør når han påstår at "I USA har mange stater vedtatt totalforbud mot abort, men det kan ikke iverksettes før Høyesterett har stadfestet vedtaket." 

Dette er forsåvidt riktig hvis man ser bort fra den virkeligheten Iversen mener andre kolliderer med. 

Enhver som kan engelsk og er interessert i abortsaken kan undersøke dette selv ved å lese meget utfyllende på nettsidene til amerikanske organisasjoner (som mangler helt sidestykke i Norge) som kjemper for selvbestemt abort. For eksempel NARAL Pro-Choice America, Planned Parenthood, NOW, m.fl. 

I regelen har USA langt færre restriksjoner på selvbestemt abort enn Norge. Høyesterettsdommen i Roe v. Wade (1973) satte på konstitusjonelt grunnlag tilside alle delstatslover som begrenset kvinners adgang til selvbestemt abort. Det har vært mange forsøk på å gjøre om Roe v. Wade, og den eneste som har lykkes er en dom som presiserer at delstater kan sette en grense når fosteret kan tenkes å overleve. I praksis har derfor alle amerikanske kvinner tilgang til selvbestemt abort inntil minst 20. uke. Ellers har konservative politikere forsøkt i flere stater å innskrenke disse rettighetene uten å lykkes særlig.

Femten delstater har ikke fjernet lovene som ble grunnlovstridige i 1973, og disse vil teoretisk komme i kraft om Roe v. Wade ble helt satt til side. Jeg skriver "teoretisk" av to årsaker: det ene er at det er meget usannsynlig at Roe v Wade blir helt satt til side, og det andre er at erfaring viser at politikere ikke vil ha et reelt mandat til å innføre så strenge lover som bare finnes i teorien. 

Det er derfor helt villedende å gi inntrykk av at lovene ligger i påvente av et vedtak i Høyesterett. Det er ingen som forventer (selv om noen kanskje håper på) et slikt vedtak, og lovene er blitt helt uaktuelle fordi de er grunnlovstridige. 

Blant disse femten er det flere som har svært liberal abortlovgivning: Massachussets, New Mexico, Vermont, og West Virginia får høye karakterer av NARAL, Colorado og Delaware får middels. Statene som får dårlige karakterer (D eller F) er Alabama, Arizona, Arkansas, Louisiana, Michigan, Missouri, North Dakota og Oklahoma. Louisiana, Missouri, og North Dakota har vedtatt såkalte "avtrekkerlover" som mer ment å tre i kraft om Roe v Wade blir satt til side, og det har også Kansas og South Dakota.

Likevel har ingen av disse statene lyktes med å innføre lover som er så restriktive som de norske.

Lovgivere i flere stater har forsøkt å direkte utfordre Roe v Wade, men alle disse forsøkene er blitt stoppet av flertall i lovgivende forsamlinger, veto av guvernøren, eller folkeavstemninger. Alle meningsmålinger i USA tyder på et solid politisk mandat for selvbestemt abort. 

Men om Iversen vilt overdriver situasjonen i USA, skal vi heller ikke undervurdere kreftene som vil avskaffe selvbestemt abort. I enkelte stater innføres det stadig lover som i prinsippet ikke avskaffer kvinnenes rettigheter men gjør det i praksis vanskelig for dem å få abort: det er for eksempel snakk om obligatoriske ultralydprøver, forbud mot forsikringsdekning av abort, restriksjoner på hvilke klinikker som får gjennomføre dem, og obligatorisk ventetid mellom begjæring av abort og selve aborten.

For abortmotstandere i USA står Norge frem som et foregangsland: vi begrenser selvbestemt abort til det første trimesteret, krever at kvinnen skal ha to besøk, krever en skriftlig og underskrevet søknad, gir gynekologer reservasjonsrett fra å utføre abort, og tillater at abort kun gjøres på sykehus. Meg bekjent er det ikke en eneste stat som har gjort det så vanskelig for sine kvinner.