Gå til sidens hovedinnhold

Propagandaforbudet i Russland

I landet der ordet "Sannhet" (правда) ble en vits, er forbud mot "propaganda" et påskudd til å undertrykke åpenbare sannheter

I Russland er det forbud mot å drive propaganda for homoseksualitet. Pressesekretæren ved den russiske ambassade forklarer det hele slik til Aftenposten:

"....handlinger som det er ulovlig å omtale positivt, propagandere, overfor barn og unge. Dette er handlinger som den russiske stat mener kan være farlige for barn og unges helse og oppvekst. Dette inkluderer for eksempel selvmord, narkotika, alkohol, tobakk, ikke-tradisjonelle seksuelle verdier og pornografi."

Videre: ..." det er et forbud mot propaganda som sier at homofili er bedre enn heteroseksuelle forhold."

Aftenpostens journalist, Helene Skjeggestad, gjør seg virkelig besvær med å sette pressesekretæren til veggs, og han er flink til å parere - ikke nok til at han overbeviser norske lesere, men antagelig helt i samsvar med talking points han ble tilsendt fra Moskva.

Om jeg forstår det riktig, så ville det være ulovlig for meg å si, i påhør av barn under 18, at homoseksuelle har mest glede av å ha sex med medlemmer av sitt eget kjønn. Men helt lovlig å si at heteroseksuelle har mest glede av å ha sex med medlemmer av det motsatte kjønn. (Så lenge jeg ikke illustrerer sistnevnte poeng ved hjelp av noe som kan oppfattes som pornografi, vel å merke.)

Det hele er absurd, i hvert fall fra her jeg sitter i Vestre Bærum. Det ville vært komisk om det ikke hadde hatt så forferdelige konsekvenser. Og så blir jeg alltid bekymret når forbud og restriksjoner rettferdiggjøres med hva "staten mener".

Meg bekjent blir ikke alkoholikere eller røykere i Russland banket opp, trakassert, og fengslet, enda jeg ville tro at de i det minste gir et inntrykk av at de trives med sine uvaner.

Men det er jo mulig at "staten" i Russland på denne måten greier å bevise at det å være homoseksuell er farlig, slik mafia "beskytter" sine ofre.

Reklame

Nå kan du teste HBO Nordic, Viaplay og Paramount+ gratis