*Nettavisen* Nyheter.

SV har tre bomskudd på liggende

Blant vedtakene fra SVs landsmøte finner vi dette om regulering av finansmarkedene. Til tross for at overskriften dreier seg om hedgefond, inngår det mer enn dette i vedtaket. Jeg skal ta for meg alle sammen:

Den internasjonale finanskrisen har vist med all tydelighet hvor skadelig en omfattende og uregulert bank- og finansnæring kan være for næringsutvikling og sysselsetting. SV mener derfor at det må tas grep for strengere regulering av bank- og finansnæringen.

Feil diagnose, delvis riktig løsning. Den internasjonale finanskrisen har med all tydelighet vist ulempene med feilregulering av finansmarkedene. Problemet er ikke at markedene er underregulert, feilen er at de er regulert hovedsaklig for å beskytte bankdirektører bransjen til en slik grad at det har gått utover det opprinnelige formålet, nemlig å sikre stabiliteten til et økonomisk livsviktig system. "Too big to fail" syndromet, for eksempel, er ikke et resultat av manglende regulering, men heller at bankers ulike forretningsområder ikke er adskilt riktig.

SV har rett i at eksisterende regulering bør håndheves mer konsekvent, og tildels strengere. Men det viktige arbeidet ligger i å endre reguleringsregimet, og da må vi begynne med en mer nyansert forståelse av hva reguleringen egentlig vil oppnå. Her trenges det en langt mer opplyst politisk debatt, både her og globalt.

Det bør innføres skatt på finansinstitutsjonenes overskudd og lønnsutbetalinger, slik at finansielle tjenester skattlegges på en samme måte som andre varer og tjenester. Bankenes mulighet til å selge såkalte sammensatte produkter til ikke-profesjonelle aktører må begrenses, og finansinstitusjonenes erstatningsrisiko ved salg av slike produkter må økes.

Såvidt jeg vet, betaler ansatte i finansinstitusjoner inntektsskatt på sin lønn etter samme regler om alle andre arbeidstakere.

Antagelig snakker SV her om beskatning av diverse former for utbytte og avkastning, og det er et viktig sak. Men finansiell næring har særlig egenskaper som man må forstå for å beskatte på riktig måte. Renteinntekter er for brutto omsetning for finansinstitusjoner, renteutgifter tilsvarer driftskostnader. Reserver er kapitalintensive krav som har en alternativkostnad. Det er stor forskjell på når verdier realiseres på papiret som en del av forsiktighetsprinsippet, og når de realiseres i virkeligheten. Jo mer man forsøker å regulere dette, jo mer innovasjon blir det i produkter som omgår reguleringene.

Hvis SV her vil skattlegge omsetning av verdipapirer, er det helt på jordet. Dette er å øke transasjonskostnader i kapitalmarkeder, og det vil føre til ineffisiens og dårlig likviditet i markedene, og det er en Meget Dårlig Idé. Dette vil enhver god samfunnsøkonom kunne forklare ganske greit.

Jeg kjenner ikke så godt til lovgivningen i Norge om salg av finansiell risiko til ikke-kvalifiserte aktører, men jeg er i prinsippet enig med SV: folk som ikke har forutsetninger for å forstå risikoen i det de kjøper, bør være avskåret fra slike markeder.

SV ønsker å forby hedgefond og salg av derivater i Norge.

Nå er "hedgefond" og "derivater" ganske så ulike størrelser, og når SV nevner begge i samme setning, får det meg til å tro at de ikke riktig vet hva de to er, og hva som er forskjellen mellom dem.

Hedgefond er i all enkelhet investeringsfond som forsøker å tjene penger ved å isolere og utnytte risiko som markedet ikke priser riktig. Det er et par ting som er verdt å vite om dem:

  • De aller fleste mislykkes i sine målsetninger over tid. For noen år siden leste jeg en forskningsartikkel som påsto at alle mislykkes med å gjøre det bedre enn den underliggende "asset class" de bygger på, men det vil nok noen hedgefond forvaltere ta avstand fra.
  • Hedgefond stabiliserer finansmarkeder ved å skape mer effisiens i dem, dvs, bidra til at risiko prises bedre.
  • Uroen i markedene skyldes derfor ikke hedgefondene, men institusjoner som har solgt til dem. dvs. banker som har satt sammen porteføljer av huslån, eller garantert risikofylte lån, e.l. Det er greit å bevise det ved at alle myndigheter (jeg kjenner til) ikke har løftet en finger for å redde hedgefond som har gått under.
  • Det er imidlertid et stort problem i hedgefond, og det er at forvalterne ofte tar seg betalt på en måte som står i konflikt med sine investorers interesse.
  • Videre er det et problem at hedgefonds rapporterings- og revisjonskrav sårt trenger en gjennomgang.

Derivater er finansielle produkter som oppnår økonomiske effekter av produktenes prisendringer uten at man trenger å kjøpe produktene. De er i all enkelhet veddemål om noe som kan skje mellom to parter. Disse inngås som en avtale mellom en part som er villig til å betale for å begrense en bestemt risiko, og en annen som vil ta seg betalt for å ta risikoen. Å fjerne derivater er å påtvinge parter som ikke ønsker, eller har råd til, en bestemt risiko. Typisk eksempel er avtaler til eksportører eller importører som sikrer en viss valutakurs. Altså en destabiliserende effekt.

Det er nok mange som mistenker SV for først og fremst å ville hindre folk fra å bli rike på investering og spekulasjon i markedene. Om det er et kategorisk ønske, så er det feilslått politikk. Men om de vil til livs den tendensen at altfor mange dyktige folk bruker krefter på å tjene penger uten å faktisk skape økonomisk verdi, så er jeg enig.

Men det oppnår de ikke med disse forslagene, slik de fremstilles her i all enkelhet. Her trenges det noen ekstra runder.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag