RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Leif Knutsen

Unn meg en naturlig død

Jeg har ønsker om hvordan jeg vil dø som jeg deler her. Jo mer vi diskuterer dette, jo bedre. Og jeg har et innspill til regjeringen. Det kommer mer.

Les Elin Ørjasæters innlegg Hvordan dør leger? og gjerne også den engelskspråklige artikkelen hun omtaler, How Doctors Die av Ken Murray.

Jeg ønsker å dø en naturlig død på mine vilkår

Da jeg bodde i USA underskrev jeg en "advance care directive" som i grove trekk gikk ut på at:

  • Om jeg skulle bli utsatt for en skade eller sykdom jeg ganske sikkert ville dø av og jeg ikke kunne bestemme selv, så skulle det ikke igangsettes "heroiske tiltak" for å holde meg i live.
  • Jeg skulle få lindrende og palliativ behandling for å slippe smerte og lidelser.
  • Jeg likevel kunne holdes kunstig i live om det gjorde det mulig å uten begrensninger høste kroppsdeler som andre kunne ha nytte av.

I hovedtrekk er dette fremdeles mine ønsker. Så vet alle det.

Disse enkle formuleringene krever mange presise avklaringer. Hva betyr "ganske sikkert"? Hvem skal avgjøre hva som er "ganske sikkert"? Innenfor hvilken tidshorisont? Hvordan skal man fastslå at jeg ikke kan bestemme selv? Hvem skal fastslå det? Hva er "heroiske tiltak"? Hva utgjør "lindrende og palliativ behandling?" Osv.

Dokumentet hadde definisjoner på alle disse, men jeg synes det fremdeles var gråsoner og måtte avfinne meg med at om dokumentet kom til anvendelse, så måtte kloke holder finne ut av detaljene.

Og så må jeg finne meg i at det kanskje til slutt ville være tilfeldigheter som avgjorde måten jeg dør på.

Hvorfor jeg ønsker det

Det er tre hovedgrunner til at jeg underskrev dette dokumentet og deler hovedpunktene med dere nå:

  • Egoisme: jeg ønsker ikke å bli utsatt for behandling som - hvis påført friske mennesker - ville regnes som umenneskelig tortur, bare for å utsette tidspunktet for en død som likevel kommer snart.
  • Kjærlighet til mine pårørende: Jeg vil skåne dem for beslutninger som vil være fryktelig vanskelig for dem, og som jeg som myndig person bør ta ansvar for selv.
  • Solidaritet med andre pasienter: Jeg vil ikke oppta helseressurser som kan være til åpenbart bedre nytte andre steder. 

Hva regjeringen bør gjøre

Jeg har et konkret innspill til regjeringen:

Utform og legg ut på Altinn et program som gjør det mulig for nordmenn å utforme en "advanced care directive" som gir helsepersonell robust veiledning for den enkelte. Her er måten å gjøre det på:

  • Før jul utnevn en arbeidsgruppe som innhenter erfaring fra andre land der dette er innført slik at de kan utgi en rapport som sammenfatter dette.
  • Før påske utnevn en kommisjon med oppgave å designe en norsk ordning. Denne skal gjennom høringer osv. men det er verdt å huske at dette blir et tilbud og ikke et krav til borgere. 
  • Åpne for ulike utforminger for ulike livssyn. 
  • Bygg det hele så snart som mulig.

For min egen del starter jeg her på denne bloggen en minikampanje om saken.