Gå til sidens hovedinnhold

Sliter du med gjeld? Her er løsningen!

Bli kvitt kredittkort, forbrukslån og ubetalte regninger. Her er oppskriften på hvordan du kan løse dine økonomiske problemer.

1. Slutt med kreditt

Det første du må gjøre er å stoppe all tilgang på ny kreditt. Klipp kredittkortene dine og avslutt tilfanget av kreditt. Det er viktig at du også tar kontakt med utlåner slik at kortene og lånene blir sperret.

Du kan enkelt sette opp en frivillig kredittsperre på deg selv

2. Få en oversikt

Lag en listen over den gjelden du har. Listen skal innehold; selskapet du opprinnelig lånte penger fra, eventuelt inkassoselskapet, utestående beløp og rentesats. For å finne gjelden tar du kontakt med alle selskaper du har lånt penger av, du sjekker Skattemeldingen, mailboksen, nettbanken og brev du tidligere har mottatt. Ta også med ubetalte regninger hvis du har det.

3. Inntekter

Skriv opp hvor mye du får i lønn, barnetrygd, stønader og lignende hver måned. Vurder også om du kan øke inntekten din ved å ta en ekstra jobb, jobbe skift eller lignende.

4. Utgifter

Det samme gjør du med utgiftene. Faste utgifter skal prioriteres etter hva som er viktigst. I prioritert rekkefølge vil det ofte være; boligutgifter, strøm, barnehage/SFO, barnebidrag, forsikring, mobil osv.

Gå også gjennom kontoutskriften fra forrige måned for å finne alle unødvendige utgifter. Her ser du handlemønsteret ditt og ut i fra dette kan du gjøre endringer for å unngå unødvendige kjøp. I tillegg finner du kanskje abonnement og strømmetjenester som kan avsluttes. Slik får du kontroll på utgiftene.

5. Budsjett

Budsjettet skal inneholde alle inntekter og utgifter du nå har oversikt over. En enslig person skal leve for 8.600 kr pluss boligutgifter per måned. Par skal ha minimum 14.600 kr pluss boligutgifter. En kjernefamilie klarer seg med 21.500 kr per måned pluss utgifter til barnehage/SFO og bolig. Dette er de statlige satser for livsopphold for 2018, og er et minimum å leve for hver måned. Livsoppholdet skal dekke alt av utgifter til mat, klær, transport, mobil, internett, lege, frisør osv.

Overskuddet du sitter igjen med etter at alle utgifter er betalt skal gå til gjeld. Det er dette beløpet som er din betjeningsevne.

Eksempel
Netto lønn 24.000 kr - Livsopphold for enslig 8.600 kr - Boligutgifter 8.000 kr = 7.400 kr til å betjene gjeld.

6. Ta kontakt med kreditor

Ta kontakt med dem du skylder penger, og fortell dem om dine økonomiske utfordringer. Legg ved dokumentasjon på dine inntekter, din betjeningsevne og din gjeldsoversikt.

Inkassoselskap er ofte med på et redusert oppgjør om du kan betale raskt. Dette gjør at du blir kvitt de mindre kravene.

7. Lag en betalingsplan

Du må først betale det du absolutt trenger, altså boligutgifter, strøm og barnehage/SFO.

Deretter lager du en betalingsplan på de større kravene. Her er det viktig at du prioriterer den statlige gjelden først, som restskatt, bidragsgjeld, bøter osv. Da planlegger du å bruke hele ditt månedlige overskudd på denne gjelden til den er betalt ned. Dette må du informere de andre kreditorene om.

Når den statlige gjelden er betalte ned starter du å betale på de andre kravene som kredittkort, forbrukslån osv. Da kan du foreslå ulike summer for kreditorene, hvor de eldste og største får mest, men alle skal få litt. I avtalen kan du foreslå å betale tilbake rentefritt, eventuelt at alle reduserer renten til forsinkelsesrente som nå er 8,5%. Dette kan være mulig om ikke gjelden er helt ny.

Eksempel:
Jeg har 214.800 kr i gjeld og min betjeningsevne er 7.400 kr i måneden. Først bruker jeg 2 måneder på å betale restskatt på totalt 14.800 kr. Deretter starter jeg på den resterende gjelden. Jeg har 2 kredittkort på 50.000 kr hver og et forbrukslån på 100.000 kr. Jeg tok kontakt med mine kreditorer og ble enig om en rentefri tilbakebetaling. Avtalen var at jeg skulle betale 1.850 kr til hvert kredittkort og 3.700 kr til forbrukslånet, totalt 7.400 kr i måneden.


Om du har privat gjeld må denne betjenes helt til slutt. Privat gjeld kan være lån fra foreldre, venner osv.

8. Betale

Når betalingsplanen er klar, og kreditorene er enig, følger du den til hele gjelden er innfridd. I perioden er det viktig at du ikke stifter ny gjeld og at alle løpende regninger blir betalt. Det kan være lurt å betale mer når du får feriepenger og eventuelt andre ekstra utbetalinger.

Kommentarer til denne saken