Erna Solberg har åpnet for å endre abortloven. Nå forteller hun og helseminister Høie hvilken praktisk betydning det vil ha. Høie har blant annet uttalt at dersom noen hadde funnet homo-genet, og ment det ga grunnlag for bort ville han reagert kraftig.

Homo-genet? Har vi virkelig en helseminister (!) som argumenterer for endringer i abortloven på denne måten?

Den siste tidens abort-debatt er preget av en storm av ubrukelige argumenter. Det er foremoderlig, antagelig og gudskjelov nesten ingen som ville velge å ta abort dersom barnet var homofilt, og hvis det mot formodning skulle være noen ville valgt dette? Vel, da burde ikke dette mennesket få barn i det hele tatt.

Med det sagt. Dersom homofili eller andre genetiske egenskaper skulle være årsak til at en kvinne eller to tar abort må jo løsningen på dette være å jobbe med holdninger i samfunnet. Løsningen er ikke å frata kvinner rett til å bestemme over sin egen kropp.

Selvbestemmelse er å ikke ha en godkjent liste med abortgrunner.

Det er skremmende, oppsiktsvekkende og alarmerende hvor raske politikere er til å forhandle bort kvinners rettigheter. Genteknologi er et stort og vanskelig etisk tema, men det betyr ikke at vi trenger å reversere likestillingen og undervurdere kvinners etiske vurderingsevne når det gjelder seg selv og egen kropp.

Nå er det viktigere enn noen gang tidligere å ha tillit til kvinners logiske, etiske og emosjonelle vurderingsevner. Restriksjoner og innstramminger bør vurderes av teknologien, og ikke av kvinners evne til selvbestemmelse over egen kropp.

Hele poenget med selvbestemmelse er å ikke ha en godkjent liste med abortgrunner, og ihvertfall ingen liste med ikke-godkjente grunner.

Er det virkelig for mye forlangt å kreve å beholde retten til å velge selv? Ingen skal ta eierskap over meg og min kropp ved å tvinge meg til å bære frem et eller flere barn hvis jeg ikke ønsker. Totalt uavhengig av årsak.

Alle grunner er som kvinnen selv velger som en tungtveiende grunn - er en tungtveiende grunn, på tross av om du som som leser ikke ville benyttet deg av aborttilbudet av samme grunn.

Er du for eller imot selvbestemt abort, Erna?

«Jenter trenger å gå på skole, kvinner må få velge selv om og når de vil ha barn, og de må kunne få lov til å jobbe og realisere sitt potensiale. God helse er nøkkelen for å nå disse målene». Dette var bakteppet da Norge, Canada, FN og Verdensbanken lanserte den globale finansieringsfasiliteten (GFF) i 2015. GEF har som mål og bistå de 50 landene med størst behov til å forandre hvordan de investerer i og finansierer sitt nasjonale helsetilbud for kvinner, barn og ungdom - og Statsminister Erna Solberg var til stede, og understreker at Norge vil holde fast ved og styrke innsatsen der andre reduserer støtten til kvinnehelse. I ytring skrevet av henne og Nikolai Astrup poengteres følgende:

Hvert år dør nær seks millioner mødre og barn over hele verden av årsaker som kunne vært unngått. Det er flere enn hele Norges befolkning som blir utslettet hvert eneste år. Hvis vi skal gjøre noe med denne skjevheten, må vi sette helse, utdanning og likestilling av kvinner i sentrum av det internasjonale utviklingsarbeidet.

En stor del av kvinnehelse er tilgang på prevensjon, og retten til å bestemme over egen kropp.

Så, er du for eller mot selvbestemt abort Erna? For det finnes ingen midt i mellom. Kun valgfrihet er valgfrihet. Ikke litt eller nesten, hvis eller om.