Gå til sidens hovedinnhold

Homofile blir forfulgt og drept i Tsjetsjenia

Til norske myndigheter. Til Erna. Til Siv. Til Sylvi. Til Børge. Til alle med makt i vårt trygge, fine land. Til alle som kan, bør og må heve stemmene og brøle. Dere har ikke tid til å vente.

Situasjonen for LHBT-ere i Tsjetsjenia er kritisk.

I skrivende øyeblikk forfølges, bortføres, tortureres og drepes homofile i Tsjetsjenia. 1. april kunne den uavhengige russiske avisen Novaya Gazeta melde at hundrevis av antatt (...) homofile menn den siste tiden er blitt bortført. Ifølge avisen er forfølgelsen og bortføringene skjedd i så stort omfang at det synes å være del av en koordinert kampanje.

Rapporter forteller om fanger som skal ha blitt torturert, mishandlet og tvunget til å angi andre personer med en såkalt avvikende legning. Avisen hevder også å ha bekreftet informasjon om at minst tre av mennene er blitt drept av personene som bortførte dem. Avisens kilder forteller at det kan være adskillig flere (kilde: Amnesty).

I kjølvannet av avsløringene uttalte Ali Karimov, talsperson for Tsjetsjenias president Ramzan Kadyrov, at det ville være umulig å forfølge homofile i den tsjetsjenske republikken - da disse ikke finnes.

- Hvis slike mennesker fantes i Tsjetsjenia ville ikke politiet behøve å uroe seg for det, ettersom deres egne slektninger ville sendt dem et sted de aldri kunne returnere (Alvi Karimov på vegne av Tsjetsjenias president Ramzan Kadyrov. Kilde: Dagsavisen og Huffington Post).

Vel, de homofile finnes, også i Tsjetsjenia - og de er fritt vilt. De jages, fengsles, tortureres og drepes. I et land ikke spesielt langt fra vårt trygge påskefjell. Jeg kan formelig høre mine kritikere i kommentarfeltet hyle "vi kan ikke redde alle" - men for faen. Vi kan redde mange, mange flere. Vi kan, vi bør og vi MÅ bruke vår demokratiaske makt til å kreve at våre medmennesker blir behandlet etter FNs menneskerettighetserklæring.

FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN BLIR BRUTT I DENNE SAKEN:

  • Artikkel 1. Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.
  • Artikkel 2. Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold.(...)
  • Artikkel 3. Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.
  • Artikkel 7: Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering.
  • Artikkel 12: Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.

(Kilde: Amnesty)

Vi skal aldri være tause vitner til at ære brukes som alibi for forfølgelse, tortur og drap. Flere steder i verden er praktiseres fortsatt æresdrap som løsning på "problemer" som homofili. Nord-Kaukasus, og da særskilt Tsjetsjenia, er ett av disse stedene. Her står menn som er, eller som blir oppfattet som, homofile i reell fare for å bli drept av sin egen familie. De som står bak drapene har i praksis straffefrihet. Flere voldelige videoer har i den senere tiden blitt publisert som trusler mot homofile personer, og kilder som Russian LGBTI Network har snakket med, forteller hvordan personer mistenkt for å være homofile har blitt bortført av sikkerhetsvakter for så å bli banket opp og torturert til å tilstå. Les mer om dette her.

Du, som privatperson, kan føle deg liten og ubetydelig. Du kan, og det er på et visst plan forståelig, tenke at dette ikke angår det. La meg være klinkende klar. Dette angår alle, og om vi alle står rake i ryggen er vi sterkere enn vi aner.


Foto: Philippe Lopez (AFP)

Hva kan du gjøre? Du kan signere Amnestys aksjon her, og med det kreve at:

  • Russiske myndigheter setter i gang en rask og uavhengig etterforskning av de rapporterte bortføringene, torturen og mishandlingen, og av de utenomrettslige henrettelsene av personer som antas å være homofile, og å sørge for at de antatt skyldige stilles til ansvar for sine handlinger i overenstemmelse med lovene i Den russiske føderasjon.
  • Russiske myndigheter sørger for å ivareta sikkerheten til enhver person som står i fare for forfølgelse i Tsjetsjenia på grunn av sin antatte eller faktiske seksuelle legning, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, og tydelig fordømmer enhver diskriminerende uttalelse om seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter fra myndighetspersoner i Tsjetsjenia.
  • Russiske og tsjetsjenske myndigheter sørger for å overholde sine grunnleggende menneskerettslige forpliktelser om å forhindre enhver form for diskriminering, og til å etterforske og straffeforfølge hatkriminalitet.

Du kan dele informasjon. Du kan kreve at myndigheter i andre land legger press på russiske myndigheter. Du kan lese, lære mer - og opplyse de rundt deg om hva som foregår. Du er ikke maktesløs, og du skal aldri være stille.


Følg Kommentarfeltet på Facebook her. ​

Følg meg på Twitter og på Instagram ved å følge linkene. Velkommen!