KrF-leder Hareide, sammen med nestleder Kjell Ingolf Ropstad, går hardt ut i å kategorisere gårsdagens demonstrasjon mot innskrenkninger i abortloven som «usaklig». Hareide og Ropstad begrunner dette med at demonstrantene og de som er imot forslag om innskrenkning løfter dette som en generell abortdebatt, men at dette snarere handler om at mennesker skal bli sortert bort etter egenskaper. Debatten som kom nå er ifølge de gode herrer fra KrF «ikke basert på det som er KrFs reelle engasjement er kampen mot sorteringssamfunnet».

«Usaklig.» Vel, jeg synes angrepene på kvinner og abortloven er både utdaterte, nedverdigende og ikke så rent lite usaklige. Å kalle 2000 demonstrerende meningsmotstandere (i Oslo, flere på landsbasis) for usaklig, og å påstå at de har misforstått poenget er ikke bare usaklig, det vitner om dårlig folkeskikk - og da særlig når dette kommer fra et parti hvis hovedargumentasjon springer ut fra følelser og kristenfundamentalistiske meninger fremfor fakta og fornuft. Foreslår at KrF holder seg til sak, og lar abortloven i fred for en gangs skyld.

Overbevisningen om at det å umyndiggjøre kvinner og gjøre de til slaver for et barn de ikke ønsker er ikke bare respektløst - det er et farlig gufs fra fortiden. Kvinners selvbestemmelse må være absolutt, og et eneste skritt i den foreslåtte retningen er uakseptabelt.

Les mer: Demonstranter slo ring rundt abortloven

Alle angrep/innskrenkninger i abortloven er nettopp det - angrep/innskrenkninger i abortloven. Om KrF og den gjengse abortmotstander så velger å pynte argumentene sine med «kampen mot sorteringssamfunnet».

Hareide og Ropstad hevder at de kjemper kampen for menneskeverdet (og mot sorteringssamfunnet). Menneskeverd for hvem? Det er tydelig at de ikke er så opptatt av kvinners frihet til å velge om de skal bære frem barn. Det å tvinge en kvinne til å bære frem et barn hun ikke ønsker er intet mindre enn slaveri. Det kaller jeg definitivt ikke menneskeverd!

Og faller det ikke litt på sin egen urimelighet å påberope seg å kjempe mot sortering, når det etter min mening er KrF og deres meningsfeller som står for å sortere og kontrollere hvilke mennesker som skal være frie og ikke.

Hvorfor er innskrenke kvinners rett til å ta valg første forslag? Hva med å gjøre det lettere for de som får barn med funksjonsnedsettelse, utvide permisjonstiden for de som får tvillinger med mer? Nei, først må vi gjøre kvinner til slaver.

Jeg forstår virkelig ikke KrF sitt menneskesyn, og syn på menneskeverd, dersom de mener at kvinner som får beholde friheten til å ta egne valg kommer til å utrydde en menneskegruppe. Har de virkelig så lite tillit til folk (kvinner) i dette landet?

Dette kan ikke bli sagt ofte, eller sint nok:

Alle, absolutt alle, forslag om innskrenkinger av abortloven er et direkte angrep på kvinners frihet og rettigheter. Frihet og rettigheter som kvinner gjennom historien har kjempet hardt for å oppnå. Frihet og rettigheter som ikke, jeg gjentar IKKE skal røres.