RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Linn Winsnes Rosenborg
Sist oppdatert:

Verden trenger feministene

Glasstaket består! 10 grunner til hvorfor kvinnedagen er relevant, viktig og nødvendig.
Foto: Milla Mikalsen
Foto: Milla Mikalsen
Ja, vi trenger kvinnedagen. Ja, vi trenger kvinnekamp. Nei, vi sutrer ikke. Nei, vi er ikke bitre. Nei, vi er ikke mannehater. Nei, vi er ikke navlebeskuende. Kampen er ikke over. Kvinnekampen må foregå i det små og lokale, og i det store og internasjonale. Kvinnekamp angår oss alle - også deg. 

Det er med glede, engasjement og berettiget sinne jeg presenterer 10 grunner til at 8. mars er en marsj-dag - med utgangspunkt i vedtatte paroler i det ganske land. 

#METOO – FRA TAUSHET TIL KVINNEKAMP!

Dette er en av hovedparolene, og den står fint slik den er. Det siste årets massive #metoo-bevegelsene har begynt å vise resultater, og bevisstheten omkring seksuell trakassering med utgangspunkt i maktmisbruk øker stadig. Det er på tide, og vi er ikke ferdig med #metoo enda! 

Les nye tall om #metoo i Norge her

Antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æreskultur!

I år, som foregående år, er det flere paroler som tar for seg internasjonal kvinnekamp, sosial kontroll og æreskultur. Parolen Kjemp for verdens jenter – stopp barneekteskap og kjønnslemlestelse står frem som  sentral. Paroler som ber om støtte til iranaske kvinner som kaster skautet, kurdiske kvinners frigjøringskamp og Saudi-Arabia ut av kvinnekommisjonen er gode eksempler på et viktig engasjement og fokus blant landets kvinnesaksforkjempere. 

I tillegg til dette ropes det om støtte til demonstrantene i Iran - og ned med det kvinneundertrykkende presteregimet i landet. 

På høyresiden vil de ofte heller snakke om muslimsk undertrykking enn vestlig undertrykking. Vi mener at begge er viktige. 

Forøvrig er det verdt å merke seg at mange av de samme som gjerne vil snakke om undertrykking av muslimske kvinner er de samme som har hetset og truet Sumaya Jirde Ali i så stor grad at hun går med voldsalarm, og har sett seg nødt til å trekke seg fra å holde appell under årets kvinnedags-arrangement. Skammelig! 

Støtt kvinnenes kamp i Latin-Amerika!

Visste du at Mellom-Amerika er det er farligste kontinentet i verden å være kvinne? Syv av de ti landene (i verden) med høyest drapsrater for kvinner ligger i Latin-Amerika. 

Kvinner i Latin-Amerika og Karibia er med dette de mest utsatte i verden når det gjelder vold, ifølge en FN-rapport. 24 av 33 land har lover mot vold i nære relasjoner, men bare ni av dem har tilstrekkelig lovgiving mot en rekke andre typer misbruk av kvinner (kilde: NRK og Dagsavisen).

Kvinner over hele verden krever selvbestemt abort og prevensjon!

De fleste farlige aborter finner sted i utviklingsland. Å nekte kvinner abort i en slik situasjon er likestilt med tortur og nedverdigende behandling.

Trygg og lovlig abort redder liv, sparer penger og tid. Konsekvenser og problemer relatert til, og som følge av, ulovlige og farlige aborter kan lett unngås - og med enkle midler.

Norge har en viktig stemme for å fremme trygge aborter på den globale arena, spesielt siden andre likesinnede land blir bundet av noen EU lands restriktive holdning.

Tilgang på lovlig og trygg abort er en menneskerett! Det handler om å redde den gravide kvinnens liv og helse.

Kilde: Norad

Nei til voldtekt som våpen, vern kvinner i krig!

Vold mot kvinner, i krig så vel som i fred, er rotfestet i en ideologi som nekter kvinner å bli likestilt menn. Med dette legitimeres voldelig, brutale og livsødeleggende overgrep.

Etter krigene i Jugoslavia og Rwanda tidlig på 1990-tallet ble bruken av voldtekt og seksualisert tortur for alvor kjent som et middel og et våpen for å oppnå militære og strategiske seire i krig. Den kongolesiske legen Denis Mukwege beskriver voldtekt i krig og konflikt som et masseødeleggelsesvåpen (kilde: Dagsavisen).

Voldtekt som våpen er fortsatt utbredt i bla Kongo, Sør-Sudan, Mali, Afghanistan, Irak og Syria. I krig er kvinnene fanget i frontlinjen (kilde: Human-Etisk Forbund og Norsk Folkehjelp).

Bekjemp seksualisert vold!

«Any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic, or otherwise directed, against a person’s sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work.»

- WHO's definisjon på seksuelle overgrep.

Straffeloven skiller mellom tre hovedkategorier av seksuelle overgrep: 

«seksuell omgang», «seksuell handling» og «seksuelt krenkende adferd». Hvilken av disse betegnelsene et overgrep plasseres under er avgjørende for hvilke straffebestemmelser (eventuelt hvilket straffalternativ i en bestemmelse) som kommer til anvendelse. I den såkalte voldtektsbestemmelsen brukes betegnelsen seksuell omgang (kilde: dinutvei.no)

Det gleder meg at også parolen Sex uten samtykke er voldtekt – vi krever samtykkelov er med i årets 8. mars-markering. 

KUN et aktivt samtykke er et gyldig samtykke!

Mer kunnskap om kvinnesykdommer!

Mange tar for gitt at det er mer likheter enn forskjeller mellom kjønnene når det kommer til helse. 

Fakta: når det gjelder likestilling i det medisinske systemet ligger vi langt bak. 

Medisinsk kunnskap og forskning i Norge er basert og utviklet på bakgrunn av forskning gjort på menns helse. Vi trenger kjønnsspesifikk forskning for å utjevne denne forskjellen! Les mer her

Flere jordmødre NÅ! 

Her vil jeg også legge til fokus på økt og bedre barselomsorg. 

Mødre sendes stadig tidligere hjem etter fødsel, uten at kommunen har barselomsorg på plass. Jordmødre frykter nå at det kan føre til økt spedbarnsdødelighet (Kilde: Sykepleien.no).

I 2015 kom nye retningslinjer fra Helsedirektoratet. Med utgangspunkt i i endringer i barselomsorgen ble det vurdert som nødvendig å sørge for at jordmødrene besøker nyfødte barn og deres mødre hjemme - i stedet for på sykehuset. 

Helsedirektoratet slo fast en sterk anbefaling om at besøket fra jordmor bør skje innen tre døgn. Dagsavisen kunne i 2017 melde at kun 10% av nye mødre i Oslo får dette besøket (innen fristen). 

Dette er ikke holdbart - og med de foreslåtte endringene og kuttene i en allerede stram barselomsorg må dette opp til debatt. NÅ! 

Oppholdstillatelse til alle ofre for menneskehandel!

Vi må sørge for at stemmene til de mest marginaliserte, sårbare, fattige kvinnene høres. Kvinner som trafikkeres inn i sexindustrien kjenner patriarkatet hardest på kroppen - og hva er vel kvinnekamp om ikke kampen mot nettopp patriarkatet!

Verden vinner – med utdanning til alle kvinner!

Alle barn har rett til utdanning. Likevel er det mange barn som ikke går på skole. Dette gjelder særlig jenter. Nektes ei jente utdanning mister hun muligheten til å bestemme over sin egen fremtid. Samtidig går samfunnet glipp av verdifulle ressurser.

Fattigdom er en av årsakene til at jenter ikke får skolegang. Familien har kanskje ikke råd til skolepenger og skoleutstyr, eller de trenger jentenes arbeidskraft hjemme i huset. Hvis familien ikke har økonomi til å sende alle barna på skolen, er det gjerne jentene som må slutte først.

Barneekteskap er en annen viktig grunn til at jenter ikke går på skolen. Hver dag står 40 000 jenter barnebrud, og for mange av dem betyr det slutt på utdanningen.

Hentet fra Plan.no. Les mer her!

Foto: Synne Eggum Myrvang