Gå til sidens hovedinnhold

Motiv!

Heisann alle sammen:)


Den grunnleggende årsak til enhver handling kan baseres på tre grunnmotiver:

  1. Innflytelse
  2. Tilhørighet
  3. Prestasjon

Motivene er alltid tett forbundet med en persons verdier.

Når man vet hvordan man kan motivere seg selv, tror man at andre også letter kan motiveres på samme måte. Dette gjelder kun bare for mennesker som har samme motiv struktur som en selv. Kunnskapen om disse tankebanene øker en persons kunnskap og evne til og motivere seg selv og ikke minst andre.Hva motiveres du av?

Innflytelse:

En person som blir motivert av innflytelse ønsker og oppnå kontroll over sin omverden.Personen liker å kontrollere prosessen og utfallet av enhver situasjon.Personen kan bli motivert best når han forstår at han kan ha innflytelse i sin arbeidssituasjon.I situasjoner der vedkommende ønsker å selv motivere tenker han på hvordan handlinger som kan forstas for å oppnå mer innflytelse.

Tilhørighet:

For person med denne preferansen er kontakten med andre mennesker og deres sympati viktigst. Han vil gjerne settes pris på og anerkjennes. Hans motivasjon ligger i å vite hvor mye anerkjennelse han får fra sin overordnede og kollegaer ved og arbeide hardere og lengre. Han tenker over hvordan hans handlinger kan gi han mer tilhørighet, kontakt, sympati og velvilje.

Prestasjon:

For en person med denne preferansen vil motiveres til å jobbe hardere og lengre, gjennom det faktum at han kan vise sin egen evne til å prestere. Dermed kan han også forfølge flere mål sammtidig, og ta på seg flere oppgaver og prosjekter. Slik at han på nytt kan bevise sin prestasjonsevne. Han vil hele tiden oppnå noe, nå et mål eller løse et problem,for å øke sin egen motivasjon tenker han ofte over hvordan handlinger som kan føre til mer suksess eller gevinst.

Du er som regel aldri bare på et sted, men du kan nok kjenne deg mer igjen i 1 enn de andre 2 , Når du blir bevisst på dine motiv kan du enkelt bruket dette i en situasjon der du trenger å selv motivere deg selv.

Dette kan du bruke i en hver situasjon der du skal delta i et prosjekt. Man skal være der man er best, sørg for å bruke deg selv til både det du liker best og det som gir deg og andre rundt deg best resultater.

Funker alltid:)

Stor Klem fra Maria

Reklame

Gigantisk pute: Denne gir optimal sovestilling