*Nettavisen* Nyheter.

Om man står og ser på urett så er man like skyldig som dem som begår uretten i mine øyne.

Hei kjære lesere.

Jeg fikk igjen mye støy rundt mitt forrige innlegg om voldtekt mot kvinner og barn og min null aksept rundt dette. Jeg som alle andre biter på det media setter fokus på, men siden jeg er en feilfinner synes jeg det er interessant hvorfor ingen tar grep om dette?

Skal vi virkelig la slike alvorlige ting forbigå i stillhet ved fare for å skape fremmedfrykt?

Om man står og ser på urett så er man like skyldig som dem som begår uretten i mine øyne. Men la oss si det sånn at jeg tar feil i min påstand om at det pågår mer overgrep og voldtekt i kulturer som er forskjellig fra vår egen. Hva med dette som politiet selv uttaler: Fellesnevneren er ikke hudfarge eller religion. Fellesnevneren er kjønn, alder, økonomi og sosiale forhold. Det er en overrepresentasjon av unge menn som mottar sosiale stønader i gruppen av ikke-vestlige innvandrere i Norge. Hvilken hudfarge eller religion disse har, er irrelevant for om de vil bli voldtektsforbrytere eller ikke.

Ok, så da drar jeg en sluttning her om at siden gruppen som går under voldtektsforbryter er ikke vestlige innvandrere, selv om det ikke har noe med relgion å gjøre er de likevel overrepresenterte?

Da innvandrere er i mindretall i Norge begås de aller fleste lovbrudd av ikke-innvandrede nordmenn, og blir begått mot ikke-innvandrere. For det totale kriminalitetsnivået har innvandrere og innvandring dermed relativt liten betydning. Men sett i forhold til sin andel av den totale befolkningen, er ? hovedsakelig såkalte ikke-vestlige ? innvandrere overrepresentert både som gjerningspersoner og som ofre i en rekke ulike kriminalstatistikker, og i større grad for mer alvorlig kriminalitet. Dette kan leses i statistikker basert på den kriminaliteten som rettsapparatet får kjennskap til, og for noen lovbrudd som blir spurt om i selvrapporteringsundersøkelser. Ellers ligner befolkningen med innvandringsbakgrunn i stor grad på den øvrige når det gjelder spredningen av kriminalitet: De aller fleste blir aldri registrert av politiet som gjerningspersoner, og av de som blir det ligger hovedvekten av lovbruddene på noe få, som oftest unge menn.

Innvandrere deltar i mindre grad i arbeidslivet enn befolkningen som helhet. I 2009 var andelen sysselsatte i arbeidsdyktig alder 64% for innvandrere mot 76% for personer uten innvandrerbakgrunn. Manglende språkferdigheter og mangel på dokumentert kompetanse er de vanligste forklaringene på dette. https://no.wikipedia.org/wiki/Innvandrere_i_Norge

Og videre da er problemet: Vi er flinke til å ta imot og hjelpe, men det har sine videre konsekvenser. Hva gjør vi når vi ikke har arbeidsplasser og tilby? Eller er det slik som jeg har påstått før at det er mer lønnsomt og ikke arbeide? Få haugevis av barn for økt støtte? Hva skjer med mennesker over tid som ikke får utløp for intellektuell stimuli?

http://www.dagbladet.no/2015/12/23/nyheter/nav/karriere/arbeidsledighet/okonomi/42514636/

Videre har jeg fått denne statistikken å forholde meg til av flere av dere som mener jeg tar feil:

Når jeg sjekker Nord europeeisk betydning så går denne under følgende land:

Nord-Europa er en betegnelse som brukes om den nordlige delen av den europeiske verdensdel. Noen ganger regnes også Nederland, Belgia, Luxembourg og deler av Frankrike, Tyskland, Polen og Russland med i Nord-Europa. Betegnelsen har hatt varierende innhold til forskjellige tider, men regnes i dag av FN for å omfatte:

Screenshot 2013 11 20 17 52 42

Av innvandring (per 1. januar 2015) 805 000 personer, tilsvarende 15,6 % av totalbefolkningen.

Antall personer i de største innvandrergruppene i Norge pr. 1. januar 2014. Kilde SSB


Som man kan se er gruppen nord europeiske er over representert for innvandring, da er mitt spørsmål i neste rekke: Hvorfor er da prosent andelen så høy når ikke vestlige innvandring tallet er så lavt for å begå kriminalitet ?

Jeg synes at vi burde kreve bedre tilrettelegging for ikke vestlige, jeg ønsker at alle mennesker skal få en sjangse, men en sjangse for holde? Er dere ikke enige i det?

Hvorfor skal UDI legge ned antivoldkuresene? http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/sandnes/NY-Times-Norsk-antivoldkurs-for-asylsokere-vekker-oppsikt-over-hele-verden-3836405.html

Mener UDI at det er bedre å spare de pengene sånn at folk med ikke vestlig bakgrunn skal havne i et dilemma og begå kriminelle handlinger?

Tanker?

Maria

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag