*Nettavisen* Nyheter.

Biler i skyen og på nett

I en verden der alt og alle er på nett, vokser mengden data enormt. Lagring i skyen og bedre analyseverktøy representerer et spennende potensial for bil- og leasingbransjen.

Når tema er bil, teknologi og fremtiden, dreier samtalen lett over på heftig funksjonalitet. Biler som bremser av seg selv, finner veien på egenhånd, snakker til sjåføren og sender tekstmelding til smarttelefonen om hvor mye strøm det er igjen på batteriet – og hvor nærmeste ladestasjon befinner seg.

Det handler om en spennende utvikling som det er fascinerende å lese om, men som egentlig bare representerer en liten flik av potensialet knyttet til teknologien. De virkeligere verdiene befinner seg i de enorme datamengdene som produseres i verden hver dag, lagret i nettskyen, analysert og satt sammen på nytt og på nytt for å skape økt innovasjon, bedre konkurransekraft og høyere produktivitet.

McKinsey kaller det «big data» og forteller om 5 milliarder mobiltelefoner i bruk i 2010, 30 milliarder informasjonsenheter som blir delt på Facebook hver måned og en 40 prosent årlig vekst i data, for å vise hvilke mengder vi snakker om. De fokuserer på fem områder der de mener innsamling og analyse av informasjon kommer til å forandre både driftsmodeller og forretningsmodeller: helse, retail, offentlig sektor, produksjon og personlig stedsinformasjon.

McKinsey burde ha inkludert transport, kollektivtrafikk og bil som et eget område. Fra mitt ståsted er det ikke vanskelig å se hvordan den utviklingen det internasjonale konsulenthuset viser til, representerer muligheter for LeasePlan til å levere enda bedre råd og tjenester til våre kunder. For faktum er at vi allerede analyserer og tilfører våre kunder store verdier ved å utnytte de dataene vi sitter på. Dette er noe vi vil bygge videre på i fremtiden.

En som har skjønt det, er Bill Ford, oldebarnet til grunnleggeren av Ford-konsernet og dagens leder. I et intervju i siste utgave av Fortune, skriver han om sine visjoner for fremtidens bilbransje og hva som må til for at verden skal klare en enorm vekst i antallet biler, fra dagens 800 millioner til opp mot 4 milliarder i 2050. Elektriske motorer, kommunikasjon og data-analyse er tre viktige forutsetninger for at denne utviklingen ikke skal ende med kø og katastrofe.

Bill Ford ser for seg en nær fremtid der biler kommuniserer med hverandre i sanntid ved hjelp av GPS og Wi-Fi. Du vet hvor det er ledige parkeringsplasser før du reiser hjemmefra. Når du nærmer deg et kryss sjekker datamaskinen i bilen at det ikke er noen andre innkommende kjøretøyer som har problemer du bør vite om. Trafikk-kork løses opp ved at biler styres utenom for eksempel en ulykke via forskjellige ruter og sjåføren kan få løpende tilbakemelding og råd om kjørestil og kjøremønster for å ferdes sikkert og miljøvennlig.

Ford jobber allerede med en løsning de kaller V2V, «Vehicle-to-vehicle-communication», der biler snakker med hverandre og rapporterer til store databaser i nettskyen. Og nettopp dette siste er spennende for LeasePlan. Vi er allerede tunge brukere av data og analyse og gjør mye for å forstå våre kunder og hvilke faktorer det er som påvirker bilbruk i flåter av forskjellig størrelse.

I takt med at datamengdene øker og analyseverktøyene blir bedre, vil LeasePlan kunne følge en kunde i sanntid, fra dag til dag og måned til måned. Vi kan sette bruk, kjøremønstre, oppdragstyper, passasjerantall og en rekke andre typer data sammen og gi råd om hva slags biler de har for mange eller for få av, hvordan andelen elektriske biler er i forhold til behovet, vurdere sikkerhet og kostnader mot andre businesscases og løpende justere en rekke forhold som til sammen gjør noe med kostnadsnivået, sikkerheten og miljøprofilen til kunden. Vil du fråtse litt i tanker om hvordan BMW ser for seg denne fremtiden, med elektrisitet som tema, finner du spennende stoff her.

Et tema vi ikke slipper unna, handler om bruken av sensitive og private data og utviklingen av et samfunn der veldig lite av det vi gjør kan holdes hemmelig. Jo mer data som lagres og jo sterkere analyseverktøy vi får, jo større krav må vi stille til etisk standard i bransjen. Samtidig finner det undersøkelser som vi ser at folk fleste er villige til å gi fra seg mye privat informasjon og kontroll over denne, når de er trygge på at den forvaltes på en skikkelig måte og kommer dem til gode. Tenketanken Demo i England gjennomførte en studie i fjor som bekreftet nettopp dette: Hvis du lar folk kontrollere hemmelighetene sine selv, så forteller de deg nesten hva som helst.

Dette er fremtiden, men i realiteten er vi der allerede. Vi gir råd basert på konkret erfaring og innsamlede data, men faktum er at mulighetene bare blir større og større. Og selv om dataanalyse kanskje ikke er like sexy som biler som kjører mellom A og B på egenhånd eller en motor som ringer verkstedet selv og bestiller oljeskift, så er det adskillig mer lønnsomt og spennende fra et bedrifts- og samfunnsøkonomisk perspektiv – som også er LeasePlan sitt ståsted.

NA24 samler de beste kommentatorene. Her er din daglige dose kommentarstoff

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag