*Nettavisen* Nyheter.

Elbiler går på handlekraft

Elbiler er i vinden for tiden, både som klimatiltak og redningsplanke for amerikansk bilindustri. Bare så dumt at det er så dyrt. Og upraktisk.Bare for å heise flagg med en gang: Jeg er for elbiler, i den grad det går an å være for en bil. Det er LeasePlan også. Vi ville sannsynligvis ha leaset ut tandemsykler med pedaldreven propell hvis det var et marked for det, men når det kommer til elbiler har vi for lenge siden innsett at dette er en av de mest lovende formene for transport, drevet av fornybar energi. Og det er ikke sånn at bare fordi vi driver med biler - og vi kommer heller ikke utenom at noen av oss er over gjennomsnittet bilinteressert - så er vi mot alt som ikke lager lyd og lukter bensin.Men det er sånn at vi tenker både praktisk og økonomisk når vi vurderer alternativer til de kjøretøyene vi leaser ut i dag. Da er det ikke vanskelig å se at elbilene ikke bare står ovenfor et spennende gjennombrudd en eller annen gang på mellomlang sikt, men også at de møter en rekke utfordringer på veien mot dette gjennombruddet. I dag er det nemlig både dyrt og upraktisk å kjøre elbil, og den eneste biten som går i pluss, er CO2-regnskapet. Det er bra, men ikke nok.Hva skal til for at elbilene får et gjennombrudd i massemarkedet? Nylig presenterte prosjektet «Grønn bil», der LeasePlan deltok, sine anbefalinger på en konferanse i Stavanger. Disse anbefalingene har senere funnet veien inn i EBL sin rapport om elektrifisering av veitransporten, som er utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsministeren. Rådene i rapporten er klare; her er noen av dem:*Det bevilges 100 mill. kroner per år til bygging av ladepunkter til biler


*Standardisering av strøm- og spenningsnivåer, samt ladepluggen


*Alle eksisterende virkemidler for elbiler bør opprettholdes


*De fleste eksisterende virkemidler for elbiler bør også gjelde ladbare hybridbiler


*Biler eid av kommuner, stat eller offentlig eide bedrifter bør være ladbare der det er praktisk mulig innen 2020


*Gjennomgang av avgiftssystemet for biler innen budsjettet for 2011


*Moms på leasing av ladbare biler håndteres som for varebiler (klasse 2)


*Reduksjon i skattegrunnlaget for firmabiler: 75 % for elbiler og 50 % for ladbare hybridbiler


*Nullsats på moms for batteriskift og annet vedlikehold av ladbare biler


*Ladbare biler avskrives på 1 år


*Opprette et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) med fokus på elektrifisering av veitransportenHvilke forutsetninger må oppfylles for at dette skal skje? Jeg tenker at det, grovt sett, er tre grupperinger som må levere, hvis punktene ovenfor skal gjennomføres.Politikerne må bestemme seg for hva de vil. Hvis den beslutningen innebærer en tro på at elbiler er fremtiden, da er det bare å sette i gang på toppen av listen med råd fra EBL og Grønn Bil-prosjektet.Men hvis politikerne skal ta sjansen, må bilbransjen på globalt nivå være med. De må satse fokusert på elbiler. I forlengelsen av en slikt satsing, vil sannsynligvis også forskningen på batteriteknologi nå et nødvendig høyt nivå, og bedre batterier kan tas i bruk i årene som kommer.TNS Gallup Klimabarometeret, som ble lansert i forrige uke, viser at det er en overraskende stor betalingsvillighet i befolkningen, når det kommer til å ta ekstra kostnader knyttet til fornybar energi. Men å kaste penger ut av vinduet er det neppe noen som er villige til. Derfor er både politikernes tiltak og bilbransjens satsing en forutsetning for at forbrukerne, både privatbilisten og næringslivet, skal bli med.Mens vi venter på teknologien, bilbransjen og politikerne er det kanskje plug-in-hybridene, kombinasjonen av bensin- eller dieselmotor og ladbart batteri, som er vårt største håp. Som et perfekt kompromiss mellom de som mener vi kan fore bilene med fossilt drivstoff lenge ennå og de som er overbevist om at det snart er for sent, ruller det stadig nye modeller ut på veiene.Denne hybride utviklingen gir erfaring, bearbeider holdningene hos privatbilister og næringslivet og kjøper både bilbransjen og politikerne litt ekstra tid. Men noen erstatning for handlekraft er de ikke. Og handlekraft er akkurat nå den drivstoffvarianten elbiler er mest avhengig av, for å bryte igjennom før det har gått altfor lang tid.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag