Gå til sidens hovedinnhold

Høyt skattet

Hvorfor er det ikke sånn med skatt og avgifter på bil som på mange andre områder; at skattleggingen skal være logisk og at avgifter skal stå i forhold til kostnaden ved det du betaler for?

For en liten stund siden kom de nye satsene for omregistrering av kjøretøyer dumpende inn i mailboksen. Vanligvis bruker jeg ikke mye tid på sånt. Det er en del ting her i livet vi ikke får gjort så mye med, og skatter og avgifter faller i den kategorien.

Men så klarte jeg ikke helt å la være. Og når man først begynner å gå skatteregimet som er utformet for å hente inn penger fra landets bileiere, nærmere etter i sømmene, er det vanskelig å ikke begynne å lete etter en eller annen for form for logikk.

For er det ikke sånn at skatter og avgifter bør ha en viss sammenheng med reelt forbruk, slik at innbetalingene til staten ikke undergraver den generelle skattemoralen? Og at det vi betaler for en tjeneste fra staten faktisk ikke bør ligge langt over de reelle produksjonskostnadene?

Omregistreringsavgiften er i utgangspunktet innført for å dekke et stykke arbeid knyttet til utstedelse av et nytt vognkort og oppdatering av registret. Og for 30 år siden var sannsynligvis dette en jobb, med papirbaserte arkiver og skjemaer som måtte fylles ut for hånd eller med skrivemaskin. I dag har data overtatt, og omregistreringen skjer for det meste uberørt av menneskehender.

Det samme har skjedd med pass, og der ble avgiften satt ned fordi jobben med å utstede nye pass var mindre enn før. Og norske kommuner for ikke lov til å inndrive avgifter som ikke er knyttet til reelle utgifter. Dette underbygger en form for rettferdighetsprinsipp, som gjenspeiles i en rekke andre offentlige tjenester. Så hvorfor skal ikke dette gjelde for omregistreringsavgiften?

I tillegg til at avgiften oppleves som urettferdig, kan det av og til også være vanskelig å se logikken i hvilke faktorer det er som påvirker prisingen. Det er for eksempel dyrere å registrere en ny bil enn en gammel bil. Hvis den nye bilen veier over 1600 kilo, er forskjellen på hele 15 904 kroner.

Og hvorfor i all verden koster det 8 906 kroner å omregistrere en 800 kilo tung bil fra 2010 eller 2011, mens det koster 22 648 i det øyeblikk kjøretøyet bikker 1600 kilo? Det kan ikke handle om utslipp, for tunge biler kan være like miljøvennlige (eller uvennlige), som en lett, sliten og gammel bil

Som sagt, faren med denne typen skatteinnkreving er at moralen synker og at folk ikke synes det er så farlig lenger om litt inntekt er svart eller at en dagmamma ikke er registrert. På samme måte som dokumentavgiften på 2,7 prosent i forbindelse med huskjøp, gir omregistreringsavgiften bileiere en følelse av at de er fritt vilt.

Når det er sagt, så er det liten tvil om at vi her i Norge har råd til å betale mye i skatt – og at vi er nødt til å gjøre det for å opprettholde velstandsnivået i fremtiden. Det hadde bare vært så mye lettere å motivere seg hvis vi så sammenhengen mellom forbruk og beskatning.

I det jeg setter punktum for denne bloggen, leser jeg samtidig om forslag til ny bompengeavgift i Oslo der prisen skal knyttes til CO2-utslipp, mens begrunnelsen er det lokale klima i Oslo - som ikke handler om CO2, men om NOx og utslipp av partikler. Men det må bli neste gang.

NA24 samler de beste kommentatorene. Her er din daglige dose kommentarstoff

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem