Gå til sidens hovedinnhold

Menn er bedre enn kvinner… eller var det omvendt?

Er menn bedre sjåfører enn kvinner? Svaret er selvfølgelig ja – helt til vi begynner å sjekke fakta.

Jeg ser det om og om igjen; en god sak, et blogginnlegg med sterke meninger og høylydt språkbruk sendes av gårde til våre flåteanalytikere med en enkel utfordring: Underbygg påstandene mine med tall slik at ingen kan arrestere meg på faktafeil etter publisering. Resultatet er selvfølgelig ofte helt motsatt. Saken kommer tilbake med milde, men tydelige instruksjoner om at vinklingen må snues på hodet og beskjed om at den opprinnelige påstanden har faktisk vist seg å være helt omvendt.

Dette er noe pressen har visst lenge, derav uttrykket «Sjekk aldri en god sak.»

Jeg startet med en problemstilling som har stått på blokken i snart et år, og som alltid dukker opp når jeg drodler temas til bloggen: Er menn bedre sjåfører enn kvinner? Oppmuntret av en sak i Aftenposten for en stund siden, tok jeg Nettet i bruk for å underbygge påstanden.

Aftenposten-artikkelen fortalte om et forsøk gjennomført ved Ruhr-Universität Bochum i Tyskland, der menn og kvinner skulle parkere en Audi A6 på forskjellige måter på en parkeringsplass av normal størrelse. Kort fortalt brukte kvinner i snitt 20 sekunder mer enn menn, og dermed burde den delen av diskusjonen være over.

Men det var også omtrent så langt jeg kom, før det begynte å gå feil vei: I samme avis går sjefen for Utrykningspolitiet høyt opp på banen og hevder – delvis med støtte i fakta– at kvinner er menn overlegne i trafikken. Det dør mellom to og tre ganger så mange menn i trafikken hvert år, som kvinner, og denne politimannen mener grunnen er at menn gjør flere grove feil enn kvinner. At menn beviselig står for rundt 90 prosent av de mest alvorlige lovovertredelsene gjorde det en smule vanskelig å argumentere mot.

Jeg søkte videre og fikk treff i en forskningsrapport utarbeidet av Rogalandsforskning der de kartla sjåfører som nettopp hadde fått lappen. Resultatet var nedslående her også:

Bakgrunnsvariablene tenderte mot å gi en statistisk signifikant modell for prediksjon av

uhellsinvolvering (χ =15,56, df=9, p=0.076). Enkeltvariabelen «kjønn», var en statistisk

signifikant prediktor for involvering i ulykker eller uhell uten personskade (Wald=5.24,

p=0.022), med menn mer ulykkesutsatte enn kvinner.

Jeg skal ikke påstå at jeg skjønner verken tall eller formler i dette sitatet, men noe sier meg at konklusjonen ikke på noen måte styrker min opprinnelige vinkling.

Siste håp nå var LeasePlan sine egne flåteanalytikere og de enorme datamengdene de sitter på om våre kunders bilbruk. Mer realistisk kan det ikke få blitt og optimist som jeg er ga jeg dem oppdraget og ventet i spenning på resultatet.

Den første e-posten var oppløftende: Etter å ha sortert menn og kvinner og sjekket dem opp mot skadeårsaker som «utkjøring fra P-område», «rygging» og «påkjøring av parkert stillestående kjøretøy» hadde de avdekket en del forskjeller, og de gikk ikke i kvinnenes favør. Jeg øynet et lite håp, og la ikke merke til den siste setningen i e-posten: «Statistisk sett er dette noe tvilsomt…»

Og ganske riktig, litt senere kommer det en ny mail med tall basert på et større materiale der konklusjonen er at jo mer de analyserer, jo mindre blir forskjellene. Det jeg sitter igjen med er tall som viser at kvinner skader bilen ved rygging litt oftere enn menn (14 mot 11 prosent). Det samme gjelder for vikeplikt og utkjøring fra parkeringsplass (8 mot 4 prosent av det totale skadeomfanget). Menn oppveier imidlertid ved å skade bilen kraftigere hver gang, slik at kostnadene knyttet til hvert uhell langt overstiger de for kvinner. (I denne siste setningen kommer ordet «langt» til å bli slettet av analytikerne.)

Så hva sitter jeg igjen med etter en grundig gjennomgang av fakta, baserte på noe jeg tok for gitt? Små forskjeller mellom menn og kvinner i det daglige, store forskjeller når ulykken eller overtredelsen er grov – i menns disfavør – men fantastiske mannlige egenskaper på parkeringsplassen.

Og det er jo noe vi har visst hele tiden: Menn er bedre til å parkere enn kvinner. Nemlig.

Liker du kommentarstoff? Da bør du sjekke NA24s utsøkte samling av skribenter.

Reklame

Har vært utsolgt i 14 år: Nå er superutgaven her