Regjeringen: Store skattelettelser til håndverkere

 Regjeringen går inn for å fjerne uforutsigbare og urimelige krav for håndverkere, serviceteknikere og tilsvarende yrkesbilsjåfører. Krav som kan gi tilfeldige skatteregninger og straffeskatt på 50.000 kroner. I stedet tilbyr de 20.000 kroner i skattelette. Det er som det bør være.

Neste år kan du velge å skattelegges for reell bruk av yrkesbilen eller velge en "snil" sjablongbeskatning, om forslaget vedtas av Stortinget. Nesten fire uker etter at forslaget ble presentert i forslaget til statsbudsjett for 2016 er denne viktige endringen ukjent for de fleste. For mange av sjåførene som sitter i LeasePlan-administrerte yrkesbiler og for mange titusener andre er dette en skattelette som setter annen promille- og prosentjustering i dyp skygge.

Synsing
Skjønn fra Skatteetaten rundt en håndverkers eller serviceteknikers bruk av den yrkesbilen han bruker i jobben kan ha store økonomiske konsekvenser for den ansatte og for bedriften, slik reglene er i dag. Selv den minste omvei på veien fra jobb, for å hente i barnehagen eller innom pølsekiosken - altså privat bruk, utsetter arbeidstaker og arbeidsgiver for saksbehandlers "skjønn". Det blir da i prinsippet opp til den enkelte saksbehandler i Skatteetaten om du skal få ekstraregning og straffeskatt på opp mot 50.000 kroner. Når skjønn tross alt ikke er noe annet enn synsing er det lett å se at dagens system er helt urimelig.

Statlige overgrep
For med litt store ord er det snakk om manglende rettsikkerhet og fare for statlig overgrep. Det vi har i dag er et system laget for staten og ikke for innbyggerne. Rørleggeren må altså for å følge loven først kjøre hjem med arbeidsbilen, deretter komme seg med annen bil eller kollektivt til barnehagen for å plukke opp sønnen og så hjem igjen. At det er - for å si det svært mildt - lite hensiktsmessig, er lett å se.

Finansdepartementet uttrykker seg også klart i det de skriver "... Reglene kan oppfattes som uforutsigbare, vanskelige å etterleve og til dels urimelige". Tydeligere enn det tror jeg ikke vi kan få det.

Krutt
Innrømmelsen er godt gjemt på side 79 i proposisjonen til Stortinget, og har som man kan forvente ikke nådd opp på forsiden av riksmedia. For oss i Leaseplan som er en smule nerdete rundt det med bil og økonomi er dette ikke desto mindre "krutt". Det vil bety utrolig mye for den enkelte og for bedriften han jobber for.

Ganske enkelt
Fra neste år av kan du føre elektronisk kjørebok og kun bli skattlagt for reell privat bruk med én fast sats pr kilometer. Kr 3,40 pr kilometer for å være konkret. Elektronisk kjørebok er relativt enkelt, og det beste av alt er at du vet akkurat hva du skattelegges for. Dette er et godt alternativ om du bruker yrkesbilen til litt privat kjøring. Og det er ikke noe skummelt skjønn inne i bildet.

Skattelette som monner
Vil du ha det enda enklere velger du sjablongbeskatning. Bruker du firmabilen mye privat kan det være en helt grei ordning. Kjørebok er da ikke nødvendig. Prisen på dette blir halvert neste år, om bilen koster under 300.000 kroner. Det innføres et bunnfradrag på 50 % av bilens listepris, maksimalt 150.000,-. Resonnementet fra Finansdep. er at fordi yrkesbilen sannsynligvis er mindre egnet som privatbil enn en ren personbil så er det riktig å redusere verdien med 50 %.

Det er altså en skattelette som monner. Tjener du for eksempel 300.000 i året og bilen også koster 300.000 så kan du se frem til drøyt 15.000 kroner mindre i skatt neste år.

Og om du bare av og til bruker yrkesbilen privat så kan du gjøre det helt uten at kemneren bryr seg. Av og til vil si maksimalt 10 dager og maksimalt 1000 km.

For de dette gjelder er dette viktig rettsikkerhet og en mye større skattelette enn en tusenlapp eller to mindre skatt i året på den vanlige inntekten.

Selvsagt må bilbruker og arbeidsgiver bli enige om og hvordan bilen eventuelt skal kunne brukes privat. Dette fordi det er et frynsegode for bilbruker og en kostnad for arbeidsgiver.


I et ellers ganske tannløst statsbudsjett stiller vi oss spørsmålet hvorfor noe så bra er gjemt bort på side 79?

www.leaseplan.no - www.leaseplango.no.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.