42 mrd: forsvarsutstyr uten bemanning

Vi bruker milliarder på forsvarsmateriell som vi ikke har mannskaper til å bemanne. Det er godt det ikke kriges i Norge.

Civita publiserer i dag en utredning om Forsvaret, Forsvarspolitikken ved et veiskille. Den avdekker at vi har våpnene, men ikke mannskapene. Et av eksemplene er fregatter. Her har vi fem stykker, men bare tre besetninger. Fem fregatter trenger minimum fem besetninger. Og om vi tror at det bare er å få F16-fly på vingene hver dag, er det en illusjon. Vi har 50 stykker, men bare 15 stykker som er tilgjengelig.

Rapporten avdekker flere slike forhold. Hovedpoenget er at vi må ha et forsvar som styres etter hvilken stridsevne vi ønsker. Det inkluderer ikke bare utstyret vi har tilgjengelig, men hvordan vi bemanner og bruker det.

Nils Holme, tidligere sjef for Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), har skrevet rapporten og uttalt seg til Aftenposten om de viktigste utfordringene Forsvaret står overfor. Han sier: Hvis forsvarssjefen blir tvunget, måtte han fortelle at det knapt finnes kapasitet i Norge for høyintensitetsstrid. Det parerer forsvarsjef Harald Sunde med å si at forsvarsevnen er tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. Også statsråd Anne- Grethe Strøm-Erichsen har en annen oppfatning av virkeligheten, mens Ine Eriksen Søreide, som er leder av Stortingets Utenriks- og forsvarskomité, mener at Nils Holme treffer spikeren på hodet.

Forsvarspolitikk må på dagsordenen. Ikke bare fordi det er viktig å vite om Norge kan forsvares, men også fordi vi faktisk bruker 42 milliarder i året over statsbudsjettet, blant annet på utstyr som vi ikke benytter godt nok. Forsvarsdepartementet burde ikke snike seg unna debatten ved å si at informasjon om forsvarets status og utvikling er gradert informasjon. Når virkelighetsoppfatningen er så forskjellig som det som presenteres i Aftenposten, er det klart for meg at skattebetalerne og borgerne i Norge burde få vite mer om hva vi bruker pengene på og hva vår ungdom gjør i forsvaret.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.